Liberta Cor-Ten 700

Skapa ett harmoniskt, rostigt uttryck med Liberta™ Cor-Ten 700 för ventilerade Cor-Ten fasadsystem.

 

Ruukki® emotion
Finns även med perforering och bakgrundsbelysning.

Sänd kontaktförfrågan
Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Egenskaper

Produktnamn
Liberta Cor-Ten 700
Panelens djup
30 mm
Horisontell fog
10 mm
Vertikal fog
20, 25, 30 mm
Fastening Style
Standard

Perforeringsutformning


Dimension/hålmm
a≥10
b≥10
cd+15, d+25, d+30
d12, 16, 20, 30

 
Symmetrisk perforering: Helperforerad i fyrkantig symmetrisk utformning. Bara 1 hålstorlek (d) och 1 indelning (a, b, c) per produkt.

Designperforering: Helt eller delvis perforerad enligt valt mönster. Alla hålstorlekar (d) och indelningar (c) möjliga per produkt.
Material

Material

Material Materialtjocklek (mm) Vikt (kg/m2) Ytbehandling

Brandskyddsklass

 
Stål Cor-Ten A * 1.5 14.5 - A1 
 

Tack vare sin unika kemiska sammansättning har väderbeständig Cor-Ten-plåt betydligt bättre förmåga att motstå atmosfärisk korrosion än liknande konstruktionsstål. Väderbeständigt stål används i arkitektoniska tillämpningar utan att någon separat ytbehandling krävs. Användning av väderbeständigt stål eliminerar därmed behovet av ytbehandling under tillverkning och levnadstiden, vilket i sin tur sänker miljöbelastningen och kostnaderna under produktens hela livscykel.

Produktens väderbeständighet beror på dess oxidskikt, det vill säga den patina som bildas på stålytan och som har låg syrepermeabilitet. Oxidskiktet skapas när väderbeständigt stål fuktas och torkas upprepade gånger. Det skyddande ytskiktet bildas vid normala väderförhållanden inom 18 till 36 månader. Patinalagret är inledningsvis rödaktigt brunt och blir med tiden mörkare i tonen. I industriella miljöer bildas patina snabbare på stålet och mörknar mer än i renare miljöer som på landsbygden. Det skyddande patinalagret kan emellertid inte bildas om stålets yta ständigt är fuktig eller smutsig.

Stål av Cor-Ten-kaliber A används för tillverkning av paneler (S355J0WP-COR-TEN A).

Ladda ner dokument

Declaration of performance

Beställningsformulär

Drift- och skötselinstruktioner

Tekniska dokument

Fyll i formuläret nedan så ger vi dig en länk till dokumentbibliotek där du hittar de viktigaste dokumenten, t.ex.

  • Detaljritningar
  • Måttritningar
  • Intyg och godkännanden
  • Instruktioner och bruksanvisningar
  • Beställningsformulär

Varför samlar och bearbetar vi personuppgifter? Läs vår sekretesspolicy för mer information.

 

Referenser