Fasadbeklädnadsmaterial

Fasadmaterial av plåt ger ett kraftfullt uttryck med ett brett estetiskt urval för arkitektonisk användning. De tekniska egenskaperna är mångsidiga därför kan våra lokala experter hjälpa arkitekter, entreprenörer och fastighetsutvecklare att identifiera bra lösningar som tillgodoser det enskilda projektets estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Material och färg kan vara en tänkbar startpunkt vid utformningen av fasader, men slutresultatet beror lika mycket på de produkter och ytskikt som används. Våra produkter och tjänster genomsyras av kvalitet och pålitlighet.  De spännande möjligheterna som Ruukkis produktsortiment erbjuder i olika material och ett oändligt antal kombinationer av färg, material, ytskikt och till och med bakgrundsljus förklaras på produktsidorna för fasadbeklädnad.

 

Vår noggrant utvalda materialportfölj består av

Färgbelagda material

Färgbelagda fasadprodukter i plåt utgör ett hållbart sätt att använda färg med olika enfärgade ytskikt och olika färgkombinationer.

Läs mer om färgbelagda material

Rheinzink

Patinerad Rheinzink har ett estetiskt tilltalande uttryck som skapar en naturligt mjuk och matt yta. Patinan förändras mycket lite med tiden.

Läs mer om Rheinzink material
Coex Commercial Centre

Rostfritt stål

Rostfritt stål är ett solid material. Tillgängliga i en mängd ytbehandlingar som ger dem olika reflektionsnivåer och olika textur. Rostfritt stål finns i olika kvaliteter för att möta de olika klimatförhållanden på plats. Vanligast är 304 och AISI 316L.

Läs mer om råstfritt stål
Primo-main_1920

Aluminiumkompositmaterial

Ett färgbelagt aluminiumkompositmaterial erbjuder utmärkt ytjämnhet och möjliggör stora produktstorlekar.

Läs mer om aluminiumkompositmaterial

Aluminium

Med borstad aluminium skapas en riktad lyster som kombineras med högglansigt lacklager. Aluminium produkterna produceras av naturlig borstad aluminium med ett transparent eller aningen pigmenterat lacklager.

Läs mer om aluminium material

Mönstermålad aluminium

Ett målat mönster på aluminiumplåten ger ytan liv när den betraktas. Aluminium målas i en coil-till-coil-process i fabriksmiljö med hjälp av en serie valsar och färger. Glansnivån beror på val av mönster.

Läs mer om mönstermålad aluminium
Primo ingår i utvecklingsprojektet Nya Hovås. Primos representationsutrymmen och bastur kan hyras även av andra än Primos egna affärslokalers hyresgäster.

Cor-Ten®

Cor-Ten® är solitt stål med en naturlig, rustik patina som kontinuerligt åldras på ett unikt sätt. Har lång livslängd och är underhållsfri.

Läs mer om Cor-Ten® material

Koppar, mässing och brons

Patinan som bildas i kombination med de olika förpatineringsalternativen ger dessa metaller levande, genuina ytskikt över lång tid framöver.

Läs mer om koppar, mässing och brons

Glas

Glas skapar en hållbar och högblank jämn yta för fasaden. Levande färger i olika storlekar tillsammans med smala och fritt placerade fogar gör kombinationsmöjligheterna näst intill obegränsade.

Läs mer om glass material

Rätt material för ditt klimat

UV-motstånd

Beläggningens motståndskraft mot naturlig UV-strålning (ultraviolett) definieras med UV-motståndsklasserna Ruv1–Ruv4 i enlighet med EN10169. UV-motståndet beskriver hur väl beläggningen behåller den ursprungliga färgen och glansen i utomhustillämpningar. Beläggningar i klassen Ruv1 har mycket svagt UV-motstånd och ska bara användas till inomhustillämpningar. Beläggningar i klassen Ruv4 har starkt UV-motstånd och rekommenderas därför för utomhusbruk.

Korrosivitet

Atmosfäriska gaser och elektrolyter reagerar med alla fasadmaterial. Hastigheten och omfattningen av dessa reaktioner beror på två faktorer: de atmosfäriska förhållandena (alltså, fukthalt, salthalt, svaveldioxidhalt etc) och materialet i fråga. Båda dessa varierar stort. Ur konstruktionhänseende har de atmosfäriska förhållandena delats in i klasser (C1–C5) utifrån hur aggressiva de är, i enlighet med EN 12944. Material- och beläggningsleverantörer kan utvärdera sina produkters lämplighet i varje klass för ett normalt tjänsteliv, men konstruktören måste ändå beakta byggnadsspecifika faktorer när det slutgiltiga beslutet gällande fasadmaterial fattas. OBS! Blanda inte ihop C-klassificering med RC –klassificering (EN 10169), som endast är en klassificering för beläggning. Inte för atmosfärförhållanden.


KorrosivitetsklassUtvändigtInvändigt
C1-Uppvärmda byggnader med rena atmosfärer, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.
C2 Atmosfärer med liten mängd föroreningar. Huvudsakligen områden på landsbygden.Icke uppvärmda byggnader där kondensation kan uppstå, t.ex. lager, sporthallar.
C3 Stads- och industriatmosfär, måttlig svaveldioxidförorening. Kustområden med låg salthalt. Produktionsrum med hög luftfuktighet och vissa luftföroreningar, till exempel livsmedelsberedningsföretag, tvättinrättningar, bryggerier, mejerier.
C4 Industriområden med måttlig salthalt. Kemisk industri, badhus, varvsanläggningar vid kusten.
C5-I Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.Byggnader eller områden med mer eller mindre permanent kondensation och mycket luftföroreningar.
C5-M Kust- och havsanläggningar med hög salthalt.Byggnader eller områden med permanent kondensation och mycket luftföroreningar.

Kontakta oss

Varför samlar och bearbetar vi personuppgifter? Läs vår sekretesspolicy för mer information.

form

 

Varför samlar och bearbetar vi personuppgifter? Läs vår sekretesspolicy för mer information.