Building Envelope nyheter

Omfattande leverans av Ruukki till Lidls centrallager i Örebro

Ruukki projekterar, tillverkar och monterar stål- och betongstommen till butikskedjan Lidls nya centrallager som byggs i Örebro i Sverige. I helheten från Ruukki ingår även leverans av bärande taksystem, fasader och fönster. Till byggnadens interiör levererar bolaget mellanväggar och tak för kylrum.

”Vi har från första början samarbetat med Ruukki och gav Lidl ett förslag om hur man borde genomföra denna betydande investering. Vårt samarbete var i en avgörande position i att vi fick ta oss an detta projekt och är även en garanti för att byggnaden byggs på planerat sätt”, berättar verkställande direktör Tommy Allström vid Tommy Allström Byggproduktion Ab, som ansvarar för byggandet.

”Ruukkis gedigna erfarenhet av logistikcentraler i motsvarande storlek gav mervärde och gynnade vårt samarbete med Tommy Allström Byggproduktion Ab. Kundens risker minskar också, då de har en bekant och pålitlig kompanjon som sköter leveransen av både stom- och fasadkonstruktion”, konstaterar Sampo Haapoja, ansvarig chef för Ruukkis hallbyggen i Sverige och Norge.

Centrallagret har en areal på 44 000 kvadratmeter, som ligger huvudsakligen i ett plan. Ytan motsvarar ca sex fotbollsplaner. Lagret betjänar 70–100 av Lidls detaljhandelsbutiker i Sverige och är Lidls tredje stora centrallager i Sverige.

Installationen av byggnadens stålstomme, som tillverkats av Ruukki, inleds i augusti 2018 och kan avslutas i årsskiftet. Kylrummens leveranser är färdiga i maj 2019. Centrallagret står färdigt i slutet av år 2019.

Lagrets svetsade balkar tillverkas vid Ruukkis fabrik i Ylivieska och stålfackverken i Peräseinäjoki. Ruukkis fabrik i Oborniki i Polen tillverkar byggnadens pelare och balkar samt väggarnas sandwichpaneler.