Building Envelope nyheter

Ruukki är leverantör av paneler och dimensioneringstjänst för Metsä Groups cellulosaförråd i Nordsjö

Ruukki levererade väggpaneler till cellulosaförrådet för Metsä Groups fabrik för biobaserade produkter i Nordsjö hamn i Helsingfors. Totalt levererade Ruukki 7 000 kvadratmeter sandwich-paneler för en 400 meter lång och 80 meter bred byggnad. Detta är jämförbart med ytan av en fotbollsplan. Sandwich-panelerna är prefabricerade väggelement som utgörs av två tunnplåtsskivor i stål med ett isoleringslager i mitten.

Ruukkis styrkor vid leveransen var ingenjörstjänster och leveranssäkerhet. Ruukki ansvarade för dimensionering och optimering av panelerna för byggnadens olika delar, för att göra dem kostnadseffektiva för kunden. Cellulosaförrådet ligger vid havet, dvs. i den mest krävande typen av terräng. Byggnaden utsätts för större vindbelastning än normalt och därför krävs stålskivor som är tjockare än normalt i hörnområdena. Tunnplåtsskivor i stål av tre olika storlekar användes för byggnaden. Ruukki har beredskap för att tillverka och leverera en stor mängd paneler enligt överenskommen tidtabell och bolaget har erfarenhet av motsvarande byggnadsverk.

Förrådet med kapacitet att lagra 80 000 ton cellulosa tas i användning då produktionen vid Metsä Groups fabrik för biobaserade produkter inleds i Äänekoski i mitten av augusti 2017. Förrådet är ett mellanförråd för cellulosa innan det utskeppas.

Sandwich-panelerna monterades av installatören Inmarx partners på uppdrag av Ruukki. Monteringsarbetet påbörjades i september 2016 och avslutades i november 2016.