Building Envelope nyheter

Affärsfastigheten A1 påskyndar Kaunas utveckling

Stora affärslokaler – där varje hyresgäst har egna ytor för logistik, kontor och showroom – har byggts i den litauiska staden Kaunas. Förutom att lokalerna skulle vara praktiska och fungera effektivt för kunderna, var ägarens främsta kriterier att byggnaden skulle vara energisnål och ha ett imponerande utseende. Ruukki var leverantör av energipanelerna för affärsfastigheten, mer känd som ”A1”.

En imponerande byggnad har skjutit i höjden längs motorvägen A1 som ansluter Litauens huvudstad Vilnius med hamnstaden Klaipeda. Byggnaden – som fått sitt namn från motorväg A1 – inhyser 16 företag som alla har behov av egna ytor för logistik, showroom och kontor. Byggnaden är 402 meter lång och har cirka 17 500 kvadratmeter golvyta. Bland hyresgästerna återfinns två möbeltillverkare och företag som marknadsför dörrar, påsar, elektronik, sanitär utrustning, verktyg, foder till sällskapsdjur och andra varor.

Lokalerna i A1 ägs av EPRO Group, ett fastighetsbolag som leds av Vaidotas Ščiaponis och Algirdas Skukauskas.

”Byggnaden måste betjäna våra kunder väl, vara energisnål och imponerande – med andra ord, den måste vara iögonfallande”, säger Vaidotas Ščiaponis angående byggkriterierna.

Byggnaden byggdes färdig 2018.

 

Beslut fattade med starka resultat i grunden

Med ägarna i ledningen började EPRO Group med att sälja ytbehandlingsmaterial, men har sedan 2006 fokuserat enbart på fastighetsexploatering. EPRO:s vanliga affärsmodell är att köpa mark, utarbeta ett koncept, utveckla infrastrukturen och sedan sälja det färdiga projektet. I vissa fall, som i fallet med A1-byggnaden, utvecklar EPRO Group projektet själva och hyr sedan ut de färdigbyggda lokalerna.

Vaidotas Ščiaponis berättar att i motsats till deras normala affärsmetod inledde de projektbygget innan alla lokaler hade hyresgäster.

”Jag kände förtroende för projektet och det var det viktigaste. Baserat på år av erfarenhet kände jag på mig att det fanns en efterfrågan av denna typ av byggnad, där varje hyresgäst inte bara har ytor för logistik, utan även för kontor och showroom. Och se bara vad som hände: hyresgäster dök upp innan lokalerna ens var färdigställda”, säger Vaidotas Ščiaponis.

 

Imponerande utseende till Kaunas ära

A1-byggnaden är imponerande, inte minst tack vare sin storlek. En byggnad som är 402 meter lång har man i blickfånget ganska länge även om man sitter i en bil som rusar fram på motorvägen. Ett imponerande utseende var ett av de viktigaste byggkriterierna.

”Idén för fasaden kom från kaffedrickande och dagdrömmande. De viktigaste städerna i Litauen ligger utefter A1. Det är därför symboler för litauiska städer har målats på panelerna som bildar byggnadens fasad”, förklarar Vaidotas Ščiaponis.

Måsarna och fyren representerar Klaipeda, bisonoxen i trä och ekskogen Kaunas, samt vargarna och änglarna Vilnius. Bilderna har målats på fasaden på så sätt att de kan kännas igen även från fönstret på en förbipasserande bil. Bilderna har också en mer praktisk funktion: de används i stället för gatunummer så att kunderna kan hitta företagen.

 

Energiräkningarna halverade

Energibesparing var ett av tre huvudkriterier för byggnaden. Energipanelerna som levererades av Ruukki spelar en viktig roll för att uppnå byggnadens energibesparingsmål. Energibesparingen testades i praktiken genom att helt koppla bort värmen i logistikytorna som finns i ena änden av byggnaden. När yttertemperaturen låg på -15 °C under två veckor, var den +8 °C inne i logistikhallarna.

Vaidotas Ščiaponis säger att de gick ett steg längre när det gäller energibesparing, eftersom byggnaden utformades och byggdes för att överträffa standarderna för förvaringsanläggningar klass A.

”Vi valde bättre produkter än standarden för denna byggnad och detta gäller även panelerna. Jag bad byggföretaget att jämföra panelerna från Ruukki med paneler från utländska konkurrenter och vi bestämde oss för Ruukki, inte bara för att deras produkter var bättre, utan också för att de var en mer flexibel leverantör. Detta var definitivt ett lyckat val som speglas i de låga elräkningar som våra hyresgäster får”, säger Vaidotas Ščiaponis.

Inte det billigaste

Under sina karriärer har Vaidotas Ščiaponis och Algirdas Skukauskas utvecklat projekt och fastigheter åt andra, men med A1-projektet ville de göra något nytt. Kvalitet har alltid varit ett grundläggande inslag i EPRO Groups verksamhet.

”Min filosofi har varit att aldrig utveckla något enbart för en snabb vinst. Jag har alltid sett långt in i framtiden. Jag är också övertygad om att en byggnad, om den är imponerande och håller hög kvalitet, på något sätt kommer att hjälpa utvecklingen av min hemstad Kaunas”, förklarar han.

Målningarna kostade företaget cirka 40 000 euro extra, med en del av denna investering har redan återgäldats genom god PR och nya projekt.

”Tack vare denna byggnad har jag fått förfrågningar om att utveckla fastigheter i Vilnius och Klaipeda. En investering i fasadens kvalitet och utseende är en investering i framtiden”, säger han med ett leende.