Building Envelope nyheter

Byggnadshistoria och omgivning återspeglas i Thorsgårdens renovering i Köpenhamn

Thorsgården i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn stod färdig 1942 och tjänstgjorde som industribyggnad fram till år 1970. Sedan byggdes den om till kontorsbyggnad, vilket den har varit fram tills i dag.

Byggnaden har fem våningar och en golvareal på ca 3 500 kvadratmeter. Sedan 1999 har Thorsgården ägts av Per Gottlieb, som hyr ut lokalerna. En fasadrenovering och en renovering av fasadens fodring slutfördes den 1 april 2019.

 

Rivning meningslös

”Det kändes lönlöst att riva byggnaden, eftersom den var i gott skick bortsett från fönstren. Förutom att ersätta fönstren involverade renoveringen isolering av byggnadens mantel med ett 20 cm tjockt lager mineralull och återställande av fasaden”, säger Per Gottlieb.

I dag hyser den renoverade byggnaden ett gym, fysioterapeutiska tjänster och en designentreprenör.

Renoveringen inleddes i september 2018 och tog sex månader. Ruukki levererade Cor-Ten-paneler för fasaden och ramen för att fästa panelerna, samt utarbetade som konstruktionstjänst ett fasaddiagram för att visa hur ramen och panelerna bör fästas.

 

Nytt med respekt för det gamla

Till kriterierna för arkitektonisk design hörde att göra byggnaden mer energieffektiv. Detta uppnåddes genom att ersätta fönstren och genom isolering. Arkitektonisk design behövdes också för att ta hänsyn till den visuella aspekten.

”Det stod helt klart att byggnaden måste se annorlunda ut än den gamla byggnaden. Målet var att få fasaden att se modern ut och ändå smälta in i omgivningen”, berättar Gottlieb. Med sina höga fönster respekterar den nya fasaden det gamla industriella arvet. I samband med renoveringen förstorades fönstren och tillåter nu mer ljus inuti byggnaden.

 

Cor-Tens patina smälter in i området

”Cor-Ten-fasaden smälter utmärkt in med de andra byggnaderna i området. Cor-Ten får en vacker patina och smälter väl in bland övriga röda tegelbyggnader i området, säger Morten Bang, arkitekt och ägare av Tegnestuen LOKAL, som ansvarade för den arkitektoniska designen.  

Köpenhamns stad krävde också att byggnaden skulle passa in i området. Efter att ha sett Morten Bangs design skingrades alla tvivel.

Morten Bang tillägger att COR-TEN är idealisk för miljöer med historiska byggnader, som i detta fall den gamla industriella omgivningen. Cor-Ten lämpar sig särskilt för projekt som innebär tillbyggnad av en ny del till en gammal byggnad.

 

Alltid nödvändigt att finjustera

”I fråga om gamla byggnader är det alltid en utmaning att installera nya prefabricerade delar, som i detta fall Cor-Ten-paneler. Det finns lite utrymme för tolerans och flexibilitet för förändringar, och byggnadens mått är ofta inte så exakta”, konstaterar Morten Bang.

Ruukkis fasaddiagram är en tjänst som visar hur många paneler som behövs och hur de monteras på fasaden. Detta bidrar till att påskynda byggandet och gör det möjligt för designern att koncentrera sig på den kreativa aspekten av designen.

I Thorsgården-projektet inleddes installationen av fasaden stegvis. Vi var tvungna att få fästen för ramen från en annan leverantör och eftersom produkten nyinstallerades tog installationsstarten längre tid än normalt. Enligt Per Gottlieb gick installationen snabbt efter den långsamma starten.

 

Uppskattas av de flesta

”Jag har hört några förvirrade kommentarer där man undrar varför fasaden är rostig, men mest har kommentarerna varit uppskattande”, säger per Gottlieb

Byggnaden har nu renoverats och hyresgästerna driver sina verksamheter. Per Gottlieb som äger byggnaden säger att han är nöjd med hela projektet och byggnadens utseende.