Building Envelope nyheter

Mariahallen i Helsingborg – ett landmärke som har inspirerats av sina användare

I maj 2019 får stadsdelen Mariastaden i Helsingborg en ny idrottshall. Under de senaste 15–20 åren har stadsdelen Mariastaden utvecklats starkt. Området har fått en tågstation och nu lyfter staden servicenivån med en ny idrottshall.

Idrottshallen har en hall för bollsport och en hall för gymnastik. På andra våningen finns ungdomslokaler för arrangerande av evenemang och sammankomster. Beställare för byggnadsentreprenaden som påbörjades år 2018 är Helsingborgs stad och för planeringen ansvarar arkitekt Henrik Troedson från Sweco Architects.

Idrottshallen har ett centralt läge och byggnadens fasader kan ses från alla riktningar. Härmed bör byggnaden passa in i sin miljö och dess utseende fungera i tiotals år framåt.

Ingen låda på en synlig plats

Helsingborgs stads kriterium för idrottshallen var att den inte får vara en tråkig låda. Arkitekt Henrik Troedson berättar att planeringen iakttog byggnadens faktiska användare, det vill säga barn och unga. Byggnaden fick ett starkt utseende såväl i fråga om färger som i fråga om former. På fasaden har man använt både tegel- och stålbeklädnad. Mariastadens byggnader är vanligtvis tegelfodrade.

”Byggnaden har många ansikten. Mest imponerande är den på kvällen, då lampor tänds bakom stålfasadkassetterna och panelernas turkosa färg lyser bakom de perforerade stålkassetterna. Under dagen skapar kassetternas mönster olika vyer beroende på från vilket håll man betraktar byggnaden”, konstaterar Henrik Troedson.

Det fanns ingen enskild inspirationskälla, utan idén till mönstren härstammar från olika källor och har utvecklats under planeringsprocessen. Samma mönster fortsätter på akustikplattor inne i byggnaden.

”Nästan alla nya byggnader väcker känslor. Det kommer säkert att ske även här. Det är mycket svårt att genast bedöma byggnaderna, då de först måste finna sin plats i terrängen”. säger Henrik Troedson.

Abonnent som kallas för energieffektivitet

Lokalerna som behövs i idrottshallen, byggregler och tomtens storlek gav en operativ ram för planeringen.

Helsingborgs stad krävde att byggnaden bör ha en idrottshall för undervisning. Tomten var tillräckligt stor för att bygga en hall för truppgymnastik intill denna. Beställaren ställde även krav ur en miljömässig synvinkel. Byggnadens energiprestanda måste vara 25% bättre än de svenska byggreglerna kräver.

Henrik Troedson berättar, att de på svenskt sätt kontaktade Ruukki redan i början av planeringen och tillsammans utredde hur byggnaden kunde byggas med deras produkter.

Ruukkis leveranspaket omfattade väggarnas energipaneler, specialperforerade stålfasadkassetter samt belysning och reglar för belysningen som monterats på baksidan av panelerna.

”Vi valde Ruukki eftersom konceptet där både paneler och fasadkassetter kom från samma leverantör underlättade vårt arbete. De gav oss även en detaljerad plan för att installera panelerna”, säger Henrik Troedson tacksamt.