Building Envelope nyheter

Posten Norges logistikcenter i Stavanger byggt på erfarenhet och tillit

Ett logistikcenter som inrymmer Posten Norge (Posten) och Bring, ett logistikföretag som har specialiserat sig på paketleveranser, stod färdigt i mars 2019 i Sandnes, söder om Stavanger i Norge.

Det nya 15 000 m2 stora logistikcentret ingår i ett landsomfattande brev-, paket- och fraktdistributionsnätverk i Norge och inrymmer lagrings- och sorteringsavdelningar, en postterminal samt kontor. Postens funktioner var tidigare spridda över hela Stavangerregionen.

Veidekke Logistikkbygg inledde arbetet med att bygga logistikcentret i januari 2018 och slutförde det inom 14 månader. Ruukki levererade sandwichelementen som används i byggnadens väggar, systemfönstren och bärande tak.

 

Förändring krävde nya lokaler

Logistikcentret i Stavanger var det tredje av sitt slag som har byggts av Veidekke Logistikkbygg för Posten, sedan tidigare finns det center i Trondheim och Narvik.

– Det nya centret behövdes definitivt, eftersom transporten av paket och annan post har förändrats dramatiskt under de senaste åren. Antalet paket har växt, medan traditionell brevpost har minskat, säger projektledaren Egil Høeg på Veidekke Logistikkbygg.

Upp till 170 leveranslastbilar med post och paket passerar varje dag genom det nya logistikcentret. Posten och Bring, som ägs av Posten, levererar ofta till samma adress och de nya gemensamma leveranser som nu görs beräknas minska körsträckorna med upp till 600 000 kilometer per år.

 

Dagsljus genom fönstren och kontorsbyggnadens utseende

Sandwichelement kan användas för att bygga industri- och logistikbyggnader med en snäv tidsplan. Ofta innehåller industri- och logistikbyggnader även kontorslokaler och detta innebär att det krävs egenskaper lämpliga för kontorsbyggnader, t.ex. stora fönster. Detta var också fallet med logistikcentret i Stavanger.

Ruukki levererade sandwichelementen som används i byggnaden och de så kallade systemfönstren, som matchar Ruukkis paneler perfekt och tillsammans skapar en lufttät, energibesparande väggkonstruktion.

– De panelmatchande fönstren som levererades av Ruukki är idealiska för byggnader vars väggar och hela struktur byggs med en snäv tidsplan, noterar Egil Høeg.

Enligt norsk lagstiftning måste arbetsplatser som är i bruk permanent ha fönster som släpper in dagsljus. Fönstren i logistikcentret i Stavanger är nära taket, men i kontorsdelen utgör de det mesta av väggen för att både ge ljus och skapa en karaktär som är typisk för kontorsbyggnader.

Egil Høeg säger att det tog ungefär sex månader att installera panelerna och fönstren. I väggarna har åtta paneler placerats ovanpå varandra och två rader monterades per dag.

 

Inget kan slå tillit

Egil Høeg säger att han har samarbetat med Arve Folkestad på Ruukki i 24 år. Förutom kvalitetsprodukter baserades valet av Ruukki-produkter för Stavanger-logistikcentret på tillit och service.

– Tiklis erfarenhet av Ruukki-paneler och de fönster som tillverkades till logistikcentret i Trondheim bekräftade att det var rätt beslut att välja Ruukki som leverantör för Stavanger också. Inget slår personliga kontakter och ömsesidig tillit i den här branschen, påpekar Egil Høeg.

Egil Høeg har varit i branschen länge. Han anser att en av de avgörande faktorerna för ett framgångsrikt byggprojekt är att känna till varenda detalj i projektet.

– Jag tror inte, jag vet, avslutar Egil Høeg.