Building Envelope nyheter

Fasadrenovering lyfte Hämeen Kirjapainos varumärke

För Miika Haavisto är Hämeen Kirjapaino i Tammerforsstadsdelen Vehmainen inte bara en arbetsplats, det är ett andra hem.

Haavisto är vd för det snart hundraåriga familjeföretaget. Företaget ville ge byggnaden ett ansiktslyft och för fem år sedan fick lokalerna från 1963 en ny fasad. Panel från Ruukki monterades ovanpå byggnadens ljusa Siporex-yta.

Elegans och ett välstädat yttre är viktigt både för arbetstrivseln och för företagets image. ”Uppfräschningen har stärkt företagets varumärke och skapat mervärde. Nu känns det trevligare att bjuda in kunder hit också”, sade Miika Haavisto.

Utöver den grå panelen har man även installerat gula fasadkassetter mellan fönstren och i hörnen på byggnaden.

Enhetlig fasad

Hämeen Kirjapainos byggnad har en komplex design med hörn och tak i olika höjder. Designen blev ännu mer komplex då utbyggnaden slutfördes 2015. ”Då vi designade utbyggnaden funderade vi på ifall vi kunde stanna kvar i våra befintliga lokaler eller ifall vi skulle flytta vidare till nya. Vi bestämde oss för att stanna. Vi äger marken och byggnaden och att flytta hade inneburit extra kostnader och produktionsstopp. Då den nya utbyggnaden kunde få samma typ av fasad som den renoverade delen gick det att ge hela byggnaden ett enhetligt utseende”, berättade Miika Haavisto.

Följde andras exempel

Hämeen Kirjapainos renovering fick en hjälpsam knuff av att företaget Glaston hade renoverat sina lokaler, som ligger i området. ”Eftersom vi inte är byggexperter själva så var det viktigt att se byggnader som redan hade färdigställts. Det räckte inte att en säljare berättade för oss att stål är det idealiska materialet för en fasad. Referenser var viktiga när vi skulle fatta beslutet.”

Miika Haavisto berättade även att de hoppades på att kunna använda Ruukkis produkter genast från början av renoveringen. Ruukkis produkter kom i tid och arbetet fortskred enligt tidsplanen. Förnyelseprojektet för Hämeen Kirjapainos lokaler i Tammerfors skedde i två steg: Det första steget för fem år sedan, då byggnadens fasad reparerades, samt tre år senare, då utbyggnaden gjordes. Miika Haavisto sammanfattar projektet i en mening: ”Vi är nöjda med vårt val och har verkligen inte behövt ångra det.”

Chefen nära kunderna

Hämeen Kirjapaino grundades 1922 och har ca 65 anställda. Företaget har anläggningar i Tammerfors och Vanda. 1995 tog Haavisto-familjen över driften av hela företaget. Miika Haavisto har varit vd sedan 2010. Ansvaret i familjeföretaget fördelats så att Miikas syster Miia Lehtinen ansvarar för företagets produktion, administration och ekonomi och Miika Haavisto för försäljning, kundrelationer och affärsutveckling.

”Vd:ns uppgift i ett företag är att vara nära kunderna. Vi tänker ständigt på hur vi kan erbjuda våra kunder en bättre tjänst, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Digitaliseringen har gjort att vi kan erbjuda en snabb och enkel tjänst inom områden som till exempel logistik och marknadsföring. Att erbjuda snabb och enkel service har varit i en nyckelposition.”