Building Envelope nyheter

Ruukkis fasad gav Venstres hus i Oslo sitt ursprungliga utseende

År 2018 fick Venstres hus på Youngstorget i Oslo en ny fasad. Den gamla fasaden hade sett sina bästa dagar och byggnaden behövde ett ansiktslyft. Förutom en ny fasadbeklädnad ersattes även alla fönster i byggnaden.

– Faktum är att byggnaden återfick sitt ursprungliga utseende efter att originalfasaden målats i en ljus nyans på 1980-talet. Återigen är beklädnaden mörk och bakom den har ett 20 cm tjockt lager av isoleringsmaterial installerats för att förbättra byggnadens energiprestanda. Detta gör Venstres hus till en passiv byggnad med ett mycket lågt energibehov, säger Nils Gunnar Dietz, verkställande direktör för byggnaden och fortsätter:

– När det gäller att rädda klimatet kan ingen göra allt, men alla kan göra något. Detta är ett av våra bidrag.

Venstres hus är en av de första 1950-talsbyggnaderna i Norge som har renoverats till passiv energibyggnad. Byggnaden färdigställdes 1954 och fungerar som huvudkontor för det liberala partiet (Venstre), det äldsta partiet i Norge. Byggnaden ägs av Venstre AS, som har nio våningar i byggnaden där cirka 150 personer arbetar.

Byggnaden fick en svart aluminiumfasad med sinusprofiler som vanligtvis används till tak. Den fasad som nu har installerats var ingen färdig produkt, utan tillverkades speciellt för byggnaden enligt önskemål från Oslo Kommuns kulturarvskontor. Profilerna kom skräddarsydda från fabriken för att installeras på exakt rätt plats.

– Jag är verkligen nöjd med Ruukkis produkt och framför allt med dess personliga service. Det var detta som gjorde att Ruukki fick ordern. Resultatet är en exakt likadan fasad som byggnaden ursprungligen hade när den först uppfördes. Ruukkis produkt och service uppfyllde våra förväntningar till 100 procent, säger Nils Gunnar Dietz.

Förutom god service är Nils Gunnar Dietz också glad över att projektet kunde genomföras så framgångsrikt och över responsen från allmänheten:

– Jag har bara hört positiva kommentarer om den nya fasaden. Folk anser att byggnaden bidra positivt till Youngstorgets karaktär i Oslo.

 

Ruukkis leverans:

Fasadprofiler, aluminium, cirka 600 m2

Partner:

MDH arkitekter sa