Building Envelope nyheter

Ruukki har flera stora stålkonstruktionsleveranser i Norge

Ruukki har för närvarande flera betydande projektleveranser pågående i Norge. Samtliga leveranser omfattar projektering, tillverkning och installation av stålstommar till spektakulära byggnader eller betydande infrastrukturprojekt. Ruukkis kompetens nyttjas speciellt vid byggprojekt på flygplatser.

”Vi har många stora projekt på gång i Norge. Gemensamt för dem alla är att vi projekterar, tillverkar och installerar stålstommarna. Många kunder vill minimera antal parter i projekt på byggplatsen. Ruukki kan betjäna kunderna med helhetsleveranser, inte bara stålstommen”, säger Business Director Esko Vattulainen, som leder Ruukkis projektverksamhet i Norden.

Enligt Esko Vattulainen påverkar de pågående projekten även produktionen i Finland, där de temporära permitteringarna på fabrikerna i Peräseinäjoki och Ylivieska i huvudsak har avslutats, de båda fabrikerna betjänar projektverksamheten.

Några av Ruukkis stora pågående projekt i Norge

Ruukki levererar stålstommen till multifunktionsbyggnaden Q42, det största byggprojektet i centrala Kristiansand. Byggnaden kommer att rymma bostäder, kongress- och kontorslokaler fördelade på åtta våningar; sex ovan jord och två underjordiska våningar. Ruukkis leverans är värderad till cirka 2,5 miljoner euro (c. 14 miljoner SEK). Installationen av stommarna avslutades i november 2015 och byggnaden skall invigas under 2016. Läs mer

Ruukki levererar krävande stålkonstruktioner till Oslos nya Nationalmuseum – ett museum för konst, arkitektur och design. Ruukkis leveransomfattning inkluderar projektering och installation.  Tillverkningen av stålkonstruktionerna påbörjas i maj 2016. Installation av stommarna startar i augusti 2016 och beräknas vara klart i mars 2017. Läs mer

Dessutom har Ruukki deltagit i två anmärkningsvärda flygplatsbyggprojekt

Ruukki levererade stålstommen till nya terminal T3 vid Bergens flygplats. Leveransen som inkluderade projektering och brandskydd av stålstommen är värderad till omkring 15 miljoner euro (c. 139 miljoner SEK). Ruukki levererade sin del i huvudsak under 2015 och nya terminal T3 förväntas bli klar under den senare delen av 2017. Läs mer

Den nya tillbyggnaden på Oslo flygplats Gardermoen har fått en stålstomme från Ruukki, som även ansvarade för projekteringen av stålstommen med tillhörande brandskydd. Tillbyggnaden kommer att öppnas för allmänheten i april 2017. Ruukkis del i projektet värderades till omkring 7 miljoner euro (c. 64 miljoner SEK) och slutfördes i januari 2015. Läs mer

Ytterligare information

Esko Vattulainen
Business director, Ruukki Construction
förnamn.efternamn@ruukki.com
Tel. +358 500 488 364

Magnus Thelm
Business area manager, Ruukki Construction
Tel. +46 70 983 3412

Läs mer

Ruukkis stålkonstruktioner till det stora byggprojektet Q42 i centrala Kristiansand

Den nya multifunktionsbyggnaden i Kristiansand i södra Norge är nästan klar. Byggnaden inrymmer 68 bostäder, en kyrka och ett kongresscenter med 1 400 platser, ett mediecenter, kontor, en restaurang, ett gym, ett litet hotell och ett 1 000 kvadratmeter stort parkeringsutrymme. Byggnaden har en våningsyta på 23 000 kvadratmeter fördelat på åtta våningsplan, varav sex ovan och två under mark.

Byggprojektet inleddes i oktober 2014 och byggnaden kommer att invigas under 2016.

Ruukki levererade den primära stålstommen, inklusive stora takstolar, balkar och pelare. I Ruukkis kontrakt ingick detaljerad konstruktion av helheten samt arbets- och installationsritningar. Projekteringsarbetet utfördes av Sweco Finland.

Leveransen och monteringen var krävande: dels för att konstruktionen var skräddarsydd till denna unika byggnad och dels för att stålkonstruktionerna var mycket stora. De största takstolarna är 40 meter långa, närmare åtta meter höga och väger 57 ton.

Ruukkis kompetens gynnar slutkunden. Kunden sparade byggtid och pengar tack vare att Ruukki levererade och monterade takstolarna som färdiga element.

Ruukki inledde arbetet med projektering av stålkonstruktionerna i oktober 2014. Projektets stora ståltakstolar tillverkades vid anläggningen i Ylivieska i Finland. Balkarna och pelarna tillverkades vid Ruukkis anläggning i Oborniki i Polen. Monteringen inleddes i augusti 2015 och avslutades i november samma år.

Värdet på Ruukkis leverans är cirka 2,5 miljoner euro.

Byggprojektet genomförs av Kvartal 42 Invest AS, som även är byggherre för projektet.

Tillbaka

Ruukki levererar avancerade stålkonstruktioner till det nya nationalmuseet i Oslo

Ruukki-Construction-has-several-major-steel-structure-deliveries-in-Norway-Norway-National-Museum-MIR-AS-Kleihues-Schuwerk-Gesellschaft-von-Architekten-mbH-Statsbygg

MIR AS, Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Statsbygg

Byggandet av Norges nya nationalmuseum för konst, arkitektur och design pågår i landets huvudstad. Den nya byggnaden på 54 000 kvadratmeter och kommer att bilda ett gemensamt museum för konst, arkitektur och design, vilka för närvarande är belägna i separata byggnader. Byggnaden kommer att ha fem våningar och en mellanvåning i källaren. Byggnadsarbetet inleddes i september 2015 och det nya museet beräknas öppna under 2020.

Utöver leverans av byggnadens stålkonstruktioner ansvarar Ruukki även för tillverknings- och monteringsritningar utgående från Statsbyggs konstruktionslösning. Ruukki tillverkar och monterar stålkonstruktioner till två separata block. Tillverkningen sker på Ruukkis anläggning i Oborniki i Polen.

Ruukkis leverans omfattar även bärande plåt och gallerdurk. Ruukki kommer att leverera 4 000 kvadratmeter bärande plåt och 2 900 kvadratmeter gallerdurk. Ruukkis del av arbetet inleddes i februari 2016 med projektering av stålkonstruktionerna. Produktionen av konstruktionerna startar i maj 2016. Monteringen kommer att inledas i augusti 2016. Ruukki står för den specialkunskap som krävs för att montera de avancerade hängande stålkonstruktioner på plats.

Byggentreprenör för projektet är AF Gruppen och Statsbygg är byggherre.

Tillbaka

Ruukki levererade stålstommen till nya terminal T3 i Bergen

Ruukki-Construction-has-several-major-steel-structure-deliveries-in-Norway-Bergen-Airport-T3-Avinor

Avinor

Den norska luftfartsmyndigheten Avinor bygger en ny terminal på Bergens internationella flygplats Flesland. Med sina över 6 miljoner passagerare 2014 är Bergen Flesland Norges näst mest trafikerade flygplats. Den nya terminalen kommer att ha 3 till 8 våningar och en yta på 63 000 kvadratmeter. Byggnadsarbetet inleddes 2014 och den nya terminalen förväntas bli klar i slutet av 2017.

Ruukki har projekterat, tillverkat och monterat den nya terminalens 4 000 ton tunga stålstomme. Ruukkis leverans omfattade även brandskydd av stålkonstruktionerna. Den brandskyddade ytan är sammanlagt 30 000 kvadratmeter.

I detta projekt möter Ruukki kundens behov gällande leverenskapacitet och framför allt kvalitet. Som ett exempel på kapacitet kan nämnas att de största takstolarna var 93 meter långa och vägde 70 ton. Ruukkis förmåga att leverera mycket stora element direkt till byggplatsen minskar arbetet på byggplatsen och snabbar upp hela projektet.

Ruukkis leverans till terminal T3 startade i augusti 2014 med projektering av stålkonstruktionerna, som sedan tillverkades samma höst. Monteringen på plats inleddes i januari 2015 och färdigställdes i princip under 2015. Värdet på Ruukkis leverans är cirka 15 miljoner euro. Stålkonstruktionerna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Peräseinäjoki i Finland och i Oborniki i Polen.

avinor.no/konsern/flyplass/bergen/utbygging/Framdrift/

Tillbaka

Ruukki levererade stålstommen till terminalutbyggnaden på Gardermoens flygplats i Oslo

Ruukki levererade och monterade stålstommen till Gardermoens terminalutbyggnad. Byggnadsarbetet inleddes 2013 och utbyggnaden ska tas i bruk i april 2017. Efter färdigställande uppskattas Gardermoen ha en kapacitet på 28 miljoner passagerare om året. I passagerarantal räknat är Gardermoens flygplats näst störst i Norden.

Ruukkis leverans för flygplatsens nya norra utbyggnad omfattar även projektering och brandskydd av stålkonstruktionerna. Utbyggnaden av terminalen omfattar cirka 29 000 kvadratmeter.

Enligt kunden Spenncons projektutvecklingschef Terje Bjørgen valdes Ruukki till samarbetspartner då företaget har en lång erfarenhet av totalleveranser till flygplatsterminaler och ett rykte om sig som pålitlig leverantör. Förstklassiga produkter och en förmåga att hålla tidsschemat var också avgörande för valet av Ruukki.

Stålkonstruktionerna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Ylivieska i Finland och i Oborniki i Polen. Projekteringsarbetet påbörjades sommaren 2013 och tillverkningen skedde samma höst. Monteringen inleddes i januari 2014 och färdigställdes i januari 2015.

Värdet på Ruukkis leverans är cirka 7 miljoner euro.

Tillbaka