Building Envelope nyheter

Samarbete med Gyproc skapade rundade hörn på daghem i Köpenhamn

Daghemmet Forfatterhuset har plats för 160 barn och byggdes i Nørrebro i Köpenhamn, en stadsdel som kännetecknas av röda tegelbyggnader. Även om daghemmet smälter perfekt in i omgivningen har det långt ifrån stadsdelens traditionella arkitektur. Byggnaden har rundade hörn och fasaden speglar dess kreativa formgivning.

En byggnad som smälter in i omgivningen

”Målet var att skapa en byggnad som respekterar sin historiska omgivning och inte stör ortsborna”, förklarar Gyprocs projektledare Søren Rasmussen. Gyproc ingår i den globala koncernen Saint-Gobain.

Gyproc skapade byggnadens rundade väggelement i samarbete med sina systerbolag Weber och ISOVER. Kurvornas skärpa varierar i olika delar av byggnaden. Elementen spänner från golv till golv och baserar sig på välkända fasadsystemet Gyproc Thermonomic, som består av reglar och skenor, gipsskivor, fuktisolering, ett isoleringslager, ISOVER-isolering och Weber-rappning.

Byggnadens fasad har fått orange rappning. 120 cm höga rödtegelfärgade vertikallameller har installerats som ribbor ovanpå rappningen för att ge fasaden ett lättare utseende och tredimensionalitet. Byggnadens rundade hörn och fasadtegel gör byggnaden unik.

Skapad genom lagarbete

Ruukki Anderslöv levererade väggelementens stålskenor och infästningar. Den mest utmanande aspekten var att profilera skenorna för att göra dem böjbara och därmed möjliggöra byggnadens rundade hörn.

– Vi hade redan i ett tidigt skede ett tätt samarbete med danska COBE Architects. De gav oss ett utmanande uppdrag, under vilket vi sedan lärde oss mycket om Gyproc. När strukturen hade ritats, säkrade vi dess lämplighet genom modeller”, säger Søren Rasmussen.

De rundade elementen utvecklades genom ett omfattande teamarbete mellan flera aktörer.

”Projektet var ett typisk danskt projekt, där parterna gemensamt och öppet arbetade för att uppnå målet. Vi har en lång historia av gott samarbete med Ruukki, som hade ett proaktivt grepp i detta projekt”, tillägger Søren Rasmussen.

Kompetens gav ny produkt

Byggprojektets planeringsarbete inleddes år 2013. Enligt projektledare Rasmussen var inbjudan att delta i projektet ett uttryck för förtroende. Hur framgångsrikt ett byggprojekt är beror på samordningen av inblandade aktörer. Till exempel var tre olika byggherrar engagerade i att bygga väggarna.

Samarbetet mellan Gyproc och COBE Architects har inte gått obemärkt förbi. Daghemmet Forfatterhuset nominerades till London Design Museums Design of the Year-pris år 2015 och nådde andra omgången i Europas största arkitekturtävling, Europeiska unionens pris för samtidsarkitektur – Mies van der Rohe-priset. 

Søren Rasmussen är mycket nöjd med resultatet.

”Byggnaden är fin och exakt som arkitekten tänkt sig. Byggnaden är också unik och vi på Gyproc lärde oss göra en helt ny produkt. Nu har vi en lösning för framtida kunder som vill bygga rundade fasader."