Building Envelope nyheter

Primo förskönar infart till Hovås

10 km söder om Göteborg, i Hovås på vägen mot Särö, finns kontorsbyggnaden Primo. Med en fasad som får patina av stålets olika korrosionsfaser och en form vars utbyggnader avviker från vanliga rektangulära byggnader gör Primo ett oförglömligt intryck.

”Det var inte meningen att byggnaden skulle bli en helt vanlig kontorsbyggnad. Primos ägare Next Step Group vill göra byggnader som ger plats för arkitektur”, säger projektledaren Oskar Lindström från Next Step Group.

Next Step Group är ett fastighetsinvesteringsbolag med verksamhet i Göteborgsregionen.

Högklassiga hyreslokaler

Utöver fyra hyresgäster hyser Primo även Next Step Groups kontorshotell – The House.

Som krav för Primo fanns att byggnadens kontorsutrymmen bör vara flexibla, dvs. att man till exempel vid behov kan flytta innerväggar. För att underlätta uthyrningen skulle byggnaden även vara attraktiv.

”Till vår satsning på trivsamhet hör Primos stora fönster som släpper in dagsljus, bra luftkonditionering och snygg inredning. Byggnaden ska även imponera”, säger Oskar Lindström.

Från kritiserad till hyllad

Byggnadens imponerande effekt bygger på dess form och fasadmaterial. Arkitekten valde Cor-Ten-fasadkassetter för fasaden i stället för perforerad stålyta.

”Vi ville ha en levande, nästan organisk yta. En del oroade sig för att byggnaden skulle få en rostfärgad vägg. Nu tycker de som jag: att lösningen är fantastiskt snygg”, berömmer Oskar Lindström.

Primo har väckt beundran även i yrkeskretsarna. Göteborgs-Posten arkitekturkritiker Mark Isitt konstaterar att Primo är som en byggnad direkt från Hollywood Hills. Han tillägger, att man satt höga mål för formgivningen såväl i Primo som i hela Nya Hovås. Se www.gp.se/n%C3%B6je/s%C3%A5-blir-nya-hov%C3%A5s-en-stadsdel-i-v%C3%A4rldsklass-1.3713915

Ruukki levererade Primos Ruukki Forma-fasadsystem. I leveransen ingick Cor-Ten-fasadkassetter, ytterväggarnas sandwichpaneler och byggnadens bärande takplåt.

Motvikt till köpcentra

Next Step Group har deltagit starkt i utvecklingen av Nya Hovås. Rollen som vägvisare för utvecklingen började med köpet av Kodaks tomma kontorsbyggnad med omgivande markområden. Next Step Group arbetade fram detaljplaner för ca 1 300 bostäder med affärslokaler. Bolaget sålde rätten att bygga bostäder, men behöll alla kommersiella ytor.

”Vi hyr ut affärslokalerna till företagare. Genom vårt val av hyresgäster kan vi påverka hurdant område Nya Hovås  kommer att bli. Vi skapar på det sättet en trevlig mix av affärslokaler så att området blir högklassigt och välfungerande”, konstaterar Oskar Lindström.

Nya Hovås håller på att bli ett slags motvikt mot trenden med köpcentra. Stadsdelen samlar små specialaffärer med ett koncept som kallas ”Small Shops”.

Genuint deltagande sätter fart på projektet

Projektdirektör Oskar Lindström berättar att hela områdets byggnadsprojekt varit speciellt. Next Step Group utarbetade helhetsplanen för utveckling av området tillsammans med ortsborna, som bidrog med ca 8 000 idéer för utveckling.

”Områdets plan och godkännanden blev färdiga på ca hälften av den tid det normalt tar för projekt i denna storleksklass. Det möjliggjordes av att ortsborna genuint deltog i planeringen. Det minskade förstås klagomålen och påskyndade processen”, konstaterar Next Step Groups marknadsföringschef Annika Mayer.

Nytt och annorlunda för alla

Konstruktionslösningarna för att göra Primo sådant det är krävde även problemlösningsförmåga inom planeringen. Till exempel stöds konstruktionen av stålfackverk som eliminerar behovet av pelare framför utbyggnadernas fasader. I fasaderna har man använt Cor-Ten-fasadkassetter i många olika storlekar som bildar ett asymmetriskt mönster på fasaden. I kombination med byggnadens former komplicerade detta planeringen.

”Vi valde Ruukki som leverantör, då de kunde leverera hela systemet och det till på köpet ser bra ut. Vi ville inte ha en alldaglig fasad”, berömmer Oskar Lindström.

För Ruukki är byggnadens fasad inte vardagsmat. Byggnadens form krävde många olika skräddarsydda lösningar för just detta objekt. Varje kassett har sin egen plats och storlek. Enligt Oskar Lindström möter man alltid utmaningar när man gör något unikt. Även Ruukki utvecklades under resan och i slutet gick allt som smort.

”Detta var ett unikt projekt för alla. Jag är väldigt nöjd med projektet, vi fick det vi beställde. Byggnaden blev färdig i förtid och kvaliteten är högklassig”, säger Oskar Lindström glatt.

Ruukkis leverans

Ruukki Forma

  • Liberta Cor-Ten 600-fasadkassetter 1215 m2
  • Sandwichpaneler, ca 2020 m2

Bärande T130-takprofil, ca 1 170 m2

Lister och tillbehör

Info

Cor-Ten® väderbeständigt stål som skapar kontraster

Cor-Ten är väderbeständigt stål som skyddas genom antikorrosiva egenskaper vilket gör korrosionen långsammare (rosttrögt stål). Tack vare sin unika kemiska sammansättning bestående av koppar, krom, nickel och i vissa kvaliteter även fosfor, har Cor-Ten väderbeständigt konstruktionsstål en betydligt bättre förmåga att stå emot atmosfärisk korrosion än liknande konstruktionsstål.

Cor-Ten används i arkitektoniska tillämpningar utan någon ytterligare ytbehandling, vilket eliminerar behovet av ytbehandling under tillverkningsprocess och användningstid, vilket i sin tur sänker underhållsinsatserna, kostnaderna och miljöbelastningen, (maximal livslängd – minimalt underhåll).

Väderbeständigheten grundar sig på att oxidlager dvs. patina bildas tack vare legeringselement 
på stålets yta. Patinan är tät och nästan ogenomtränglig för syre vilket skyddar det underliggande stålet. Vid väderexponering med normala atmosfäriska förhållanden bildas patinan inom 18–36 månader förutsatt att ytan regelbundet utsetts för väta och torka. Ju mer återkommande väta i förhållande till torra cykler, ju snabbare uppnås patinan. Skiktet är initialt rödbrunt och mörknar med tiden.