Building Envelope nyheter

Ruukki Construction blir GreenCoat®-partner

GreenCoat® är ett innovativt och miljövänligt varumärke för färgbelagda stållösningar som används i tak, fasader och regnvattensystem. I början av oktober undertecknade Ruukki Construction officiellt ett partnerskapsavtal med SSAB, varumärkesägaren till GreenCoat®. Avtalet innebär att Ruukki, som är ett dotterbolag till SSAB, kan använda varumärket GreenCoat® inom alla sina marknadsområden.

– Ruukki Constructions kunder har använt GreenCoat® färgbelagda takprodukter i ett antal år nu och GreenCoat®-stål med sin hållbara beläggning har funnits på Ruukkis tak sedan 2017. I Plannja-tak, som säljs på den svenska och norska marknaden har beläggningen använts sedan 2012, säger Jouni Metsämäki, SVP Roofing, på Ruukki. GreenCoat® färgbelagda stål är så hållbart tack vare att det består av en betydande del nordisk rapsolja istället för traditionella fossilbaserade oljor.

– Det känns tillfredsställande att våra kunder uppskattar miljömedvetenhet även när det gäller takprodukter. Detta visar att den väg mot fler miljömässiga alternativ som Ruukki Construction tog för några år sedan var rätt, tillägger Jouni Metsämäki.

Det partnerskapsavtal som nu har ingåtts är en av flera delar i Ruukki Constructions målsättning för en mer miljömedveten byggkonstruktion. I september 2019 undertecknade Ruukki World Green Building Councils vision om en helt koldioxidneutral byggindustri år 2050. Ruukki är mycket engagerat i framtida miljöinnovationer och många av Ruukki Constructions lösningar och produkter är inriktade mot ett koldioxidneutralt samhälle.

 

Globalt står byggnader för cirka 39 % av alla koldioxidutsläpp med energiursprung. Ungefär 30 % av den här andelen kommer från tillverkning av byggmaterial samt byggarbeten och återstående 70 % står användningen av byggnaden för, t.ex. uppvärmning.