Building Envelope nyheter

Fasaden på Bittiums huvudkontor gynnar både image och dataskydd

Högteknologiföretaget Bittium har specialiserat sig på utveckling av säkra kommunikations- och anslutningslösningar. Företaget har sitt säte i Uleåborg, och det nya huvudkontoret där blev klart hösten 2017.

Byggprojektet för det nya huvudkontoret påbörjades 2015 med att kartlägga alternativen. Ett av de sex alternativen var att stanna kvar i de dåvarande lokalerna i Teknologibyn i Uleåborg och renovera dessa. Till slut bestämde man sig istället för att bygga en ny kontorsbyggnad på Ritaharjuntie i Teknologibyn. I ett nybygge var det enklare att nå de mål som Bittium hade satt upp för byggnaden. Företaget behövde lokaler som stödjer verksamheten och där det råder en kultur av att få saker gjorda.

”Ett av de viktigaste kriterierna var möjligheten att anpassa lokalerna invändigt, eftersom storleken på teamen varierar beroende på projektfas. Man måste kunna dela av och slå ihop lokalerna vid behov. Teamen behöver vara tillsammans, men åtskilda till exempel från andra kunders team, berättar Jari-Pekka Innanen, ansvarig chef för Bittiums affärsområde Engineering.

Jari-Pekka Innanen hade som uppgift att fungera som beställarens representant under byggprojektet och se till att byggnaden skulle bli precis så som det var tänkt.

Byggnaden bildar grunden för produktsäkerheten

Eftersom Bittium tillhandahåller datasäkra produkter och tjänster, är datasäkerhetsnivån i lokalerna mycket hög. Bittiums kunder är både finska och utländska företag, bland annat GE Healthcare och försvarsmakterna i Finland och Estland. I byggnaden efterlevs en sträng passerkontroll och datasäkerhet. Detta bland annat för att behålla kundernas förtroende och att ha all data i säkert förvar.

”Man har satsat på dataskyddet till exempel genom att förhindra trådlös diffus strålning (data) och ljudledning. Byggnaden uppfyller Finansinspektionens höga kriterier gällande säkerhetsnivån. Därför krävdes en betydligt mer noggrann planering än för en vanlig kontorsbyggnad. Även fastighetstekniken stod högt i prioritetsordningen, berättar Jari-Pekka Innanen.

Byggnaden återspeglar företagets image

Bittium ville bygga ett huvudkontor som inte sticker ut för mycket. Valet av fasaden skedde i samarbete mellan Bittium, arkitekten och byggfirman. Även invändigt ville man undvika extravagans och valde att inreda med en typiskt nordisk, reserverad stil.

”Planeringen tog sin utgångspunkt i företagets varumärke. I Bittium består det av Trust Nordic Connectivity. I vårt arbete utgick vi ifrån att göra denna utgångspunkt till en del av byggnadens identitet”, berättar arkitekt Johan Lindfors från arkitektbyrån Kanttia2.

Johan Lindfors var chefskonstruktör för det nya huvudkontoret. I arbetet deltog även fem andra anställda från Kanttia2.

Lindfors berättar att något man tog extra hänsyn till i genomförandet av fasaden var hur förbipasserande skulle uppfatta den. Fasaden mot motorvägen i väst är mindre detaljerad, vilket gör att helheten kan tas in snabbare i farten. Fasaden mot innergården är desto mer utarbetat och detaljerad, eftersom man nästan alltid möter denna fasad när man går från parkeringsplatsen till receptionen.

Enligt Johan Lindfors passar stål bra som fasadmaterial.

”Man kan skapa rena och stora helheter av stål. Fördelen med stålprofiler är att om fasaden behöver ändras till exempel vid fönstren, är det mycket enklare med stålprofiler än konkurrerande produkter.”

 

Designen styrdes av arbetet

Under byggnadens planeringsstadium var Jari-Pekka Innanens viktigaste uppgift att ta reda på vilken slags arbetsplats Bittiumanställda behövde och ville ha. Tack vare att de anställda styrde planeringen fick man välfungerande lokaler. Inför planeringen gjorde man en lista med alla funktioner, teknik och behov. Detta cirka ett år innan byggnaden blev klar. Ett exempel på behovet av IT var att man skulle ha över 3 000 anslutningspunkter till LAN, dvs. det fasta nätverket.

I den nya byggnaden placerades alla laboratorierna på samma plan. Detta ger besparingar i uppvärmning och värmeåtervinning samt möjliggör en effektivare användning av mätinstrument. Den egna byggnaden fungerar också som Bittiums laboratorium för byggnadsautomation. Byggnaden i sig producerar data, och genom att länka detta till enheter och system som utvecklas av Bittium får man en utmärkt plattform för produktutveckling. Dessutom uppstår ett system som bidrar till produktutvecklingen mot kunde genom att man bearbetar data och utnyttjar artificiell intelligens.

”Vi hade själva huvudansvaret för konstruktionen. Eftersom det handlar om en så speciell kontorsbyggnad, framhävdes även vår egen kompetens. All satsning på säkerhet och funktionalitet avspeglas i kundernas tillit, konstaterar Jari-Pekka Innanen.

Arkitekt Johan Lindfors berättar att byggnadens form och placeringen av funktionerna följer företagets varumärke. Byggnaden har två flyglar och ett korsande utrymme i mitten. Pausrummen placerades vid naturliga mötespunkter längs gångrutterna, i korsande utrymmen där de anställda har möjlighet att även träffa andra än medlemmarna i sitt eget team.

 

Sällsynt nöje

Johan Lindfors är nöjd med att ha fått rita Bittiums huvudkontor. Det har gett värdefull erfarenhet.

”Detta har varit ett sällsynt nöje. Det är inte ofta man får tillfälle att rita ett huvudkontor åt ett börsbolag. Det var fantastiskt att få befinna sig nära slutanvändarna och få lära sig om deras affärsprocesser”, gläds Johan Lindfors.

Jari-Pekka Innanen från Bittium framhäver betydelsen av människorna och arbetet vid planeringen.

”Det var ett lyckat byggprojekt som grundade sig på lyhördhet och noggranna efterforskningar. Byggnaden har ökat intresset för Bittium. När vi rekryterar nämner många kandidater vårt nya fina huvudkontor. Byggnaden har också blivit en trumf vid rekryteringen.”
 

Ruukkis leverans

Design profile Tokyo S18, en del av fasaden är även perforerad

 

Den perforerade fasaden skapade inget extra arbete

NCC ansvarade för byggnadsprojektet för Bittiums huvudkontor och Oulun Pelti ja Eristys för fasadmontaget.

Projektledare Matti Pulkkanen från Oulun Pelti ja Eristys som ansvarade för montageprojektet konstaterar att monteringen av Ruukkis produkter inte krävde några extra ansträngningar från montagefirman, trots den perforerade produkten. Ruukki tillhandahöll montageinstruktionerna, leveranstiderna var flexibla och transportföretagen meddelade om sin ankomst i god tid. Han är också mycket nöjd med Ruukkis leveranser. Matti Pulkkanen skulle gärna se att man satsade mer på byggnadsfasaderna.

 

Bittium Oyj

Bittium Oyj är ett Uleåborgsföretag som verkar inom utveckling av säkra kommunikations- och konnektivitetslösningar. Företaget har egna produkter och erbjuder dessutom kunderna olika produkt- och systemlösningar samt planeringstjänster. Bittium har över 500 anställda i fyra olika länder.

Bittium har specialiserat sig på utveckling av tillförlitliga och säkra kommunikations- och konnektivitetslösningar med hjälp av den senaste tekniken och en gedigen erfarenhet av radioteknologi under 30 års tid. Åt sina kunder erbjuder Bittium innovativa produkter och tjänster, lösningar som baseras på deras produktplattformar och produktutvecklingstjänster. Därutöver erbjuder Bittium produkter och lösningar inom hälsovårdsteknik för mätning av biosignaler inom delområdena kardiologi, neurologi, rehabilitering, företagshälsovård och idrottsmedicin.