Building Envelope nyheter

Ruukki Construction blir majoritetsägare i Piristeel Oy

PRESSMEDDELANDE 20.2.2019

SSABs dotterbolag Ruukki Construction har kommit överens om att förvärva majoriteten (67 %) i finska Piristeel Oy. Piristeels omsättning under 2018 uppgick till cirka SEK 200 miljoner, varav merparten i Finland. Piristeel är Finlands ledande tillverkare av taksäkerhetsprodukter och takavvattningssystem. Förvärvet stödjer Ruukki Constructions tillväxtstrategi för takprodukter och förbättrar samtidigt SSABs position på den nordiska hemmamarknaden. Transaktionen väntas slutföras under första kvartalet 2019.

Piristeel grundades av Pentti och Ritva Piri i Österbotten år 1989 och har cirka 70 anställda vid tre produktionsanläggningar i Kauhava och Lapua. Under 2019 planerar företaget att koncentrera produktionen till en produktionsanläggning i Kauhava. De nuvarande ägarna kommer att behålla en ägarandel om 33 % och fortsatta arbeta för bolaget. Företaget fortsätter verka under eget varumärke som en del av Ruukki Construction.

“Förvärvet av Piristeel stärker vårt erbjudande som leverantör av kompletta tak med hög kvalitet till våra viktigaste marknader. Piristeel’s produkter, taksäkerhet och takavvattning,  är ett komplement till Ruukki’s takleveranser i Finland. Taksäkerhetsprodukterna kommer tillföras vårt erbjudande på våra huvudsakliga marknader i en snabb takt”, säger Jouni Metsämäki, Senior Vice president Ruukki Construction.

“Ruukki’s internationella försäljningskanaler medför stora möjligheter för tillväxt av nuvarande verksamhet i Piristeel. Tillsammans erbjuder, Ruukki och Piristeel, en omfattande produktportfölj av hög kvalitet till en bred kundbas.  Försäljningen till Ruukki skapar nya möjligheter för fortsatt stark utveckling av verksamheten i framtiden. Vårt uppdrag är tydligt, vi kommer fortsätta som tidigare och vår kompetens och know-how vilar nu på än en mer stabil grund”, tillägger Jaakko Piri, Marknadsdirektör, Piristeel Oy.

SSAB strävar att vara ledande på den nordiska hemmamarknaden och här spelar SSABs dotterbolag Ruukki Construction en viktig roll. Förutom takprodukter är Ruukki Constructions övriga affärsområden Building Components med fokus på produkter till vägg- och takkonstruktioner, och Building Systems, som fokuserar på projekt inom stom- vägg- och takkonstruktioner. Nettoförsäljning under 2018 var 6,14 mdkr.

Mediakontakt:

Tapani Tuominen, kommunikation
puh +358 50 314 31 31
tapani.m.tuominen@ruukki.com