Building Envelope nyheter

På första parkett i Lojo

Köpcentret Lohi i Lojo är både lättillgängligt och enkelt att känna igen, och har samtidigt exakt rätt storlek för ett centrum i en medelstor stad. Man kan se det nya köpcentret med dess centrala placering som en motreaktion till den stadsutveckling där kommersiella lokaler byggs intill huvudvägar och korsningar utanför städernas centrum.

Byggnaden ligger mitt i Lojo, en timme med bil från Helsingfors, och öppnades för allmänheten den 5 september 2019. Köpcentret rymmer 15 butiker och 4 restauranger och har en yta på 22 000 kvadratmeter disponerat på 3 våningar. Parkering finns på det underjordiska källarplanet.

Ruukki levererade Ruukki Life-sandwichpaneler till köpcentrets väggar.  Panelerna har mineralisolering som tillverkas av återvunnet material. Ruukki-paneler användes även inuti köpcentret mellan brandcellerna. Stora delar av fasaden kläddes med bleka Ruukkis Lamella-paneler som påminner om snö i solsken. Ett perforerat Ruukki Emotion-fasadsystem med bakgrundsbelysning installerades på såväl de böjda fasaderna som på andra ytterväggar för att synkronisera väggytan.

Lojos stadsplanering innebar stränga krav för byggnadens form, bl.a. den böjda fasaden.

”Till skillnad från hur det var på designutvecklingsstadiet ville vi ge det böjda hörnet färg och ljus. Vi diskuterade detta med byggföretaget och Ruukki, och perforerade lameller visade sig vara ett bra sätt att framhäva det böjda hörnet,” säger arkitekt Heikki Käppi som ritade byggnaden.

Den centrala platsen var en utmaning

Arkitekten Heikki Käppi kom in i projektet efter att det redan hade påbörjats. Den centrala platsen och de stränga villkoren, samt tidigare utkast, var också en utmaning för designen, liksom byggnadens storlek i stadsmiljön.

Köpcentret har förhöjt omgivningens utseende. Staden Lojos stadsarkitekt Juha Anttila säger att den böjda fasaden, särskilt rondellsidan, nu har den bästa platsen i stadens centrum. Kvarteret har återigen integrerats i Lojos affärscentrum.

”Att använda den perforerade rödaktiga panelen som fasadaccent överraskade lite under byggfasen, men färgen verkar absolut inte dyster i det grå oktobervädret. Den återhållsamma fasadbelysningen bakom Lamella-panelerna har fått många positiva kommentarer. Samma tema upprepas också i de yttre glasbarriärerna,” säger Juha Anttila.

Sokos varuhus och S-market är de största detaljisterna i köpcentret och upprätthåller kvarterets traditioner. Kooperativet Suur-seudun osuuskauppa har varit här sedan 1927.

Ny detaljplan stärkte utvecklingen

Juha Anttila tycker att Lojos detaljplan som trädde i kraft 2016 har drivit på utvecklingen av området som har fått en ansiktslyftning nu när gatorna har renoverats och många byggnader har fått nya fasader. Enligt detaljplanen bör kvarteret utgöra en sammanhängande enhet, byggnadernas utseende ska förhöja kvaliteten och trivseln i stadsmiljön och byggnation måste ske i harmoni med omgivningarna.

Köpcentret Lohi ser elegant ut i varje riktning, där varje fasad på ett sätt är en huvudfasad. Affärsbyggnadernas tekniska områden, t.ex. lossningsramper och serviceområden, vanpryder ofta stadsbilden. Här fastställde detaljplanen att parkering, avfallshantering, service, lager och tekniska anläggningar, jämte de konstruktioner som krävs för mekaniska och elektriska system, inte får vara iögonfallande.

Designen vann över utmaningarna

”Det är klart att det känns toppen att se byggnaden färdig och överlämnad till kunden enligt tidsplanen”, säger Pasi Siikaluoma, produktionschef på byggföretaget Jatke Oy.

Byggföretaget Jatke Oy ansvarade för byggprojektet, som förutom faktiskt byggarbete också omfattade övergripande designansvar.

Konstruktionsprojektet började med rivning av de gamla byggnaderna som fanns på platsen sedan tidigare. Det faktiska konstruktionsarbetet startade i augusti 2017 och varade i två år. Själva byggfasen varade sedan i drygt två år.

Pasi Siikaluoma förklarar att logistiken i stadscentrumet krävde noggrann planering eftersom det inte fanns några stora områden för lager runt byggnaden.

Byggnadens form resulterade också i utmaningar. Den uppfördes med långa bjälkar som inte skulle kunna vila på byggnadens sidor. Detta löstes genom att installera bjälkarna utåt, inifrån byggnaden. Eftersom byggnadens stomme inte har några raka vinklar innebar detta mer konstruktion på platsen vid fogarna på plattorna med ihålig kärna.

Böjd fasad med rätvinkliga produkter

Om vi återgår till den böjda fasadens konstruktion och invecklade aspekter byggdes en vägg av sandwichpaneler bakom fasadens Lamella-paneler och belysning. Utmaningen var hur Lamella-panelerna skulle installeras på de rektangulära panelerna för att skapa en sömlös, böjd vägg.

”Vi lyckades väl med detta, tack vare noggrann planering. En exakt monteringsplan togs fram för varje lättbalk som panelerna fästes på. En vertikal diagonal skåra gjordes i Lamella-panelernas ändar så att kurvan inte skulle medföra ett mellanrum mellan panelerna,” förklarar Pasi Siikaluoma

För byggföretaget Jatke innebar detta projekt också utökad kompetens. Pasi Siikaluoma säger att efter detta projekt så avskräcks de inte av någon typ av fasadprojekt. Han är mycket nöjd både med projektresultatet och med Ruukki.

”Ruukki var strålande för projektet, säljarna var verkligen angelägna om att driva det framåt, och inte bara sälja produkter,” säger Pasi Siikaluoma entusiastiskt.

”Ruukkis produkter visade sig vara ett intressant alternativ för att implementera designen. Dessutom var Ruukkis assistans och produktkunskap till stor hjälp vid våra val. De gav också kunnig service. Resultatet blev precis det som vi hade kommit överens om,” tillägger arkitekten Heikki Käppi som ritade byggnaden.

”Köpcentret Lohi har blivit ett landmärke i Lojo och skiljer sig från de andra byggnaderna i centrum,” summerar Pasi Siikaluoma på Jatke Oy.