Building Envelope nyheter

Ändringar i standarden för brandbeständighet gällande sandwich paneler (vägg element)

Den reviderade europeiska standarden EN 15254-5: 2018 skärper kraven på giltigheten för brandtestresultat på olika spännvidder. Nya spänningsvidds-värden och EI-klassificeringar kommer att tillämpas i alla EU-länder med bygglov som utfärdats efter den 31.10.2018. Detta påverkar alla tillverkare av sandwichpaneler. Standarden kräver även separata test för horisontellt och vertikalt installerade väggpaneler.

Paneler är i allmänhet brandtestade i laboratorier där ugnsstorleken är begränsad, det vanligaste måttet är 3 meter. Instruktioner om hur resultaten skall tolkas samt giltighetens förlängda omfattning vid slutanvändning ges i EN 15254-5. Denna standard har nu ändrats.

När 3 meter långa paneler testas kan deras resultat användas till paneler upp till 7,5 meters spännvidd om angivna kriterier är uppfyllda. Brandbeständighetsegenskaper för spännvidder större än 7,5 m kan endast redovisas om test för den specifika panelen har utförts i en tillräckligt stor ugn. I ett sådant fall kan resultaten användas för upp till 2 meter längre spännvidd än den testade panelen om särskilda kriterier är uppfyllda. Maximal längd som kan redovisas är dock begränsad till 10 meter. Test för sådana storskaliga strukturer har inte krävts tidigare.

Kraven har också skärpts gällande installationsriktningen. Brandbekämpningstestet är endast giltigt för den testade installationsriktningen, dvs. om testet är gjort på en horisontell panel, är testresultatet inte giltigt för vertikalt monterad panel, och vice versa.

Den nya standarden EN 15254-5: 2018 gäller alla tillverkare av sandwichpaneler i EU-länder som har redovisat att deras kvalitet överensstämmer med standarden EN 14509: 2013. Utöver detta kan nationella regler gälla.

De nya spännviddsvärdena (relaterade till speciella brandbeständighetsgrader) finns tillgängliga på Ruukkis hemsida på www.ruukki.com.