Building Envelope nyheter

Cor-Ten-fasad ger karaktär åt Fortum-byggnad i Oslo

Fortum Oslo Varme äger och driver fjärrvärmenätverket i Norges huvudstad Oslo. En vanlig vinterdag tillhandahåller företaget mer än 20 % av den norska huvudstadens värmebehov. Företaget har sammanlagt elva värmeanläggningar och en av dem ligger i området Haraldrud i Oslo. År 2018 slutfördes en ny administrativ byggnad intill den befintliga värmeanläggningen. Till byggnaden levererade Ruukki fasadprofilerna Ruukki Design Cor-Ten S7 och beställningen omfattade även installationssupport och detaljplanering.

”Vi ville att den nya byggnaden både skulle höja produktionsanläggningarnas utseende och passa bra ihop med de byggnader som redan fanns i området”, säger Jan Morten Trønnes, produktionschef på Fortum Oslo Varme.

”Projektet var intressant eftersom det bestod av ett flertal olika byggnader. Vissa specialkrav fanns också till följd av platsen som byggnaden står på. Den ligger i ett industriområde i en dal som omges av bostadsområden i öst och väst”, förklarar Åke Letting, från arkitekterna Astrup og Helleren, som ritade byggnaden.

Säkerhetsföreskrifter styrde byggnadens utformning och bidrog till de lösningar som valdes.

”Byggnaden har många speciallösningar, till exempel hur väggarna har byggts och hur dörrarna och fönstren har placerats. Det här projektet krävde att vi fokuserade på att utforma en byggnad som skulle efterleva vissa bestämmelser”, förklarar arkitekten Martin Vodde på Astrup og Helleren.

 

Industribyggnader kan vara eleganta

 

Det är oftast kostnaderna som avgör hur industrianläggningar utformas. Trots det kan denna typ av anläggningar vara snygga.

”Vi valde Cor-Ten på grund av den naturliga färgen och att fasaden även är enkel att sköta. Nu har alla byggnaderna på platsen en egen karaktär samtidigt som de kompletterar varandra på ett trevligt sätt”, säger Åke Letting.

”Vi ville skapa en elegant byggnad eftersom många Oslobor kör förbi den på väg till återvinningsstationen”, säger Martin Vodde.

Jan Morten Trønnes på Fortum säger att många inledningsvis var lite skeptiska till fasadens färg.

”Nu när fasaden med Cor-Ten har fått patina är jag övertygad om att de flesta av våra anställda, och våra besökare, gillar den. Själv gillar jag den mycket. Ett modernt utseende och en lättskött fasad var de egenskaper som vi ville att byggnaden skulle ha”, säger Jan Morten Trønnes.

”Jag är nöjd med projektet och byggnaden blev verkligen snygg. Jag antar att kunden också är nöjd för vi har genomfört andra projekt tillsammans sedan dess”, säger Åke Letting.