Building Envelope nyheter

Välskött industrimiljö ökar slutproduktens mervärde

Ruukki renoverade fasaden på Metsä Woods produktionsbyggnad i Filpula, Finland

I Filpula i staden Mänttä-Filpula i Tammerforsregionen finns ett cirka 100 hektar stort område, där man förädlar en finländsk exportprodukt, trä.

På sågverket i Filpula produceras plankor och brädor av gran- och furutimmer. Dess moderna, automatiserade produktionslinje klarar av hantera ett långtradarlass timmer på 12–14 minuter. På en dag sågas 90 lass timmer på sågverket. Hela 90 procent av produktionen i Filpula exporteras. Viktiga exportområden är bland annat Mellanöstern, Afrika, Kina och Frankrike.

”Marknaden är lagom spridd, så att vi inte är beroende av bara ett geografiskt område och dess ekonomiska läge”, säger sågverkets fabrikschef Jari Väkeväinen.

Elegant ram för modernt sågverk

Produktionsanläggningen har moderniserats och fått sig en ansiktslyftning. När den nya såglinjen inklusive byggnaderna blev färdig 2012, avvek den helt från den cirka 30 gamla byggnaden intill. Man bestämde sig för att rusta upp den gamla byggnaden utvändigt för att få den att passa ihop med den nya.

”Vi ville att väggarna på den renoverade byggnaden skulle likna nybyggnadens, som var klädda med Ruukkis paneler. Nu när alla byggnader i området har fått ny fasad har miljön här blivit mycket harmonisk och behaglig”, konstaterar Väkeväinen nöjt.

Men behöver en fabriksmiljö se trevlig ut?

”En behaglig miljö påverkar trivseln på jobbet. Säkerhet och trivsel på jobbet är mycket viktiga för oss. Nyckeltalen visar att vi också har varit mycket framgångsrika inom dessa områden. Sågverket i Filpula är Metsä Woods flaggskepp, där vi tar emot kundbesök. En fin miljö påverkar kundernas bild av produkten, i det här fallet sågat virke”, förklarar Väkeväinen.

Kunderna har lagt märke till förändringen

För fasadrenoveringen levererade Ruukki sammanlagt 2 200 kvadratmeter Lamella Groove 20-stålfasadpaneler inklusive tillbehör. I praktiken fungerade Ruukki som projektets huvudentreprenör, då vi också ansvarade för konstruktion, dimensionering, montering och arbetsledning.

Metsä Woods fabrikschef Jari Väkeväinen konstaterar att Ruukkis projekt förlöpte exakt enligt planerna och att leveransens innehåll och tidtabell överensstämde med avtalet. Dessutom noterade Väkeväinen att fasadmontörerna visste hur man jobbar i en industrimiljö och tog hänsyn till arbetssäkerhet.

”Den renoverade byggnaden är nu i harmoni med byggnaden intill. Helheten är imponerande. Kunder som besöker oss märker definitivt skillnad. Projektet var lyckat från början till slut.”

Utöver Filpula har Metsä Wood i Finland sågverk i Rengo, Villmanstrand, Sastmola, Kyrö i Pöytis kommun samt i Eskola i Kannus kommun. Från och med slutet av 2016 kommer Metsä Groups sågverk att ingå i koncernens massaindustri, dvs. Metsä Fibre. Övergången sker för att kunna utnyttja synergierna mellan massa- och sågverksindustrin fullt ut. I den nya modellen kommer man att kunna optimera råvaruanvändningen och transportkostnaderna ännu bättre än tidigare.

Bra att veta

  • Trävirkets genomsnittliga resa från skogen till Filpula är 110 km.
  • Sågverket i Filpula har totalt hundra anställda.
  • Cirka hälften av elektriciteten fås från sågverkets eget biomassakraftverk.