Building Envelope nyheter

Fasad från Ruukki på Norges första kulturtorn

Ruukki levererar fasaderna till tornet Tårnet Kabelgata Kulturfabrikk, som renoveras i Oslo. I fasadsystemet Ruukki Forma ingår både sandwich-panel till väggarna och fasadbeklädnad. När tornet är färdigt blir det ett viktigt centrum för arbetsplatser inom kultursektorn och är redan ett landmärke i området.

”Cor-Ten-fasaden passar bättre ihop med områdets industriella historia och karaktär än exempelvis en flerfärgad fasad eller en glasfasad. Fasaden är delvis perforerad och bakom den monteras ljus LED-belysning. På det viset särskiljs tornet från den omkringliggande miljön. Med sandwich-panel kan väggen byggas snabbt och den ökar även byggnadens energieffektivitet”, berättar projektledaren Lars-Petter Pettersen från fastighetsinvesteringsbolaget Oxer Eiendom.

År 1997 köpte fastighetsinvesteringsbolaget Oxer Eiendom en industritomt på ungefär 50 000 kvadratmeter i norra Oslo, där en kabelfabrik tidigare hade verkat. Tornet som nu renoveras fungerade då som ett torktorn för kablar. Oxer Eiendom satsar 7 miljarder norska kronor, det vill säga ungefär 720 miljoner euro, på att utveckla hela området. Målet är att skapa en levande stadsdel där kulturen spelar en viktig roll och där tornet och dess omgivningar blir en kulturhändelsernas medelpunkt.

Tornet har 11 våningar och de nedersta våningarnas rumshöjd är upp till 8 meter. På den översta våningen byggs ett gemensamt utrymme för hyresgästerna, en lounge, för till exempel kundevenemang. På bottenvåningen blir det festlokaler, som även utomstående kan hyra. På tornets gård byggs ett täckt festområde för ca 1000 personer. Vid behov kan det utvidgas till parkeringsområdet intill.

I det ungefär 70 meter höga tornet har det inte tidigare funnits någon byggnadsteknik, så i samband med renoveringen installeras el, vatten och avlopp, uppvärmning och ventilation samt brandskyddsutrustning. Tornet byggdes i två omgångar på 1960- och 1970-talen.

Cor-Ten, som valts som fasadbeklädnad, är av väderbeständigt stål som patineras med tiden på grund av att syret och luftfuktigheten i uteluften bildar ett oxidskikt på ytan, vilket hindrar en djupare korrosion. Cor-Ten-ytan behöver inte ytbehandlas i fabriken och den behöver heller inte underhållas.

Fasadrenoveringen påbörjades i juli 2018 och den beräknas vara klar i april 2019. Hela renoveringen av tornet ska vara klar 2019. Utvecklingen av hela området kommer sannolikt att fortgå ända till mitten av 2030-talet.

 

Ruukkis leverans:

  • Fasadsystemet Ruukki Forma