Building Envelope nyheter

Energieffektivitet och minimalism gav inspiration till Aprangas lokaler

Svart, vitt och naturens färger – detta utgjorde inspirationskällan till den arkitektoniska utformningen av Aprangas nya lokaler för administration och logistik.

”Vår utgångspunkt var minimalism, svart och vitt är naturens färger. Alla andra färger finns mellan dem. Ett annat tema var rörelse, med lodräta lameller som väcker byggnadens fasad till liv”, säger arkitekt Algirdas Kauŝpėdas, projektledare på arkitektkontoret JP Architektūra.

Apranga är en litauisk koncern och ledande återförsäljare av mode, märkeskläder, skor och lädervaror i Baltikum. Koncernen har cirka 200 varumärkessamarbeten, till exempel Hugo Boss, Mango och Zara. De nya lokalerna fungerar som ett distributionsnav för 180 butiker i Baltikum.

Port till Vilnius och exempel för fortsatt planering

De nya lokalerna färdigställdes 2018 och har en golvyta på ca 15 500 kvadratmeter, varav administrationsbyggnaden täcker 3 500 kvadratmeter. Logistikhallen och administrationsbyggnaden skiljer sig åt och detta var även vad arkitekten föreslog kunden.

”Administrationsbyggnaden är företagets visitkort och ger ett värdigt intryck av företaget. När man tittar på helheten verkar den nästa sväva och markera lagerbyggnaden trots att den är mycket mindre”, förklarar Algirdas Kauŝpėdas.

Andrius Juodpusis är ledande designer på JP Architektūra och fortsätter resonemanget:

”Byggnaden ligger vid en livligt trafikerad väg i utkanten av staden och ger även en elegant bild av själva staden. På sätt och vis har den blivit som en entré till Vilnius.”

Apranga verkade tidigare på ett industriområde i Vilnius.

”Det var intressant att designa en byggnad på en helt ledig tomt, då den även tjänar som ett startskott för framtida utveckling av området”, tillägger Algirdas Kauŝpėdas.

Modern konstruktion med paneler

Energieffektivitet och hög kvalitet var Aprangas kriterier för byggnaden. Utöver det behövde byggnaden ha en tilltalande interiör och fungera som en mötesplats för alla anställda, på samma sätt som torget i centrum av Vilnius gör för stadsborna. Inredningen skulle vara klassisk och tydlig och eftersom mode och modehus härstammar från olika delar av världen behövde den även vara i harmoni med olika kulturer.

I byggnaderna användes Ruukkis sandwichelement. Andrius Juodpusis anser att panelerna är idealiska för logistikcentra, lager och stormarknader.

”De är en del av modern konstruktion. Sandwichpaneler skulle kunna användas i större utsträckning, till exempel i skolor och offentliga byggnader. Att bygga med sandwichpaneler är enkelt och effektivt – aspekter som alltid måste uppmuntras när man bygger med offentliga medel”, konstaterar Algirdas Kauŝpėdas.

 

Byggplats som respekterar miljön

Naturen, ett av de tre elementen, syns också inne i byggnaden. Naturen når in i byggnaden genom glasväggarna i entrén. Administrationsbyggnadens arbetsrum är vita medan fikarummet och andra utrymmen är färgglada. Mötesrummen har inretts enligt årstiderna. Modesäsonger och årstider har egna färger, vilket nu även mötesrummen har.

Byggnaden utnyttjar geotermisk energi för uppvärmning och kylning och på parkeringen finns laddningsplatser för elfordon. Genom att använda stållameller från Ruukki för att uppföra en bullervägg runt tomten, har man även tagit hänsyn till ljudmiljön. Buller som kan uppstå vid leveranser stör nu inte grannskapet.

Bra service frigör tid för kreativitet

Energieffektivitet var ett kriterium och byggnaden är verkligen energieffektiv. Den uppfyller kraven för energiklass A+.

Arkitekt Andrius Juodpusis påpekar att Ruukkis sandwichelement spelade en viktig roll för byggnadens energieffektivitet. Panelerna användes också i skiljeväggarna i administrations- och lagerbyggnaderna och i det kravenliga brandskyddet mellan byggnadens delar. Andrius Juodpusis är verkligen nöjd med Ruukkis delaktighet i bygget.

”Produktstödet är bra och vid behov finns både data och personlig hjälp att tillgå. Ruukki har ett brett produktsortiment med en lång garanti.”

Vid planeringen av Aprangas lokaler gjorde Ruukkis designer en layout, det vill säga en detaljerad plan över antal paneler som behövdes, deras positionering och hur de skulle användas för att få till designdetaljerna. 

”Servicen var mycket bra och innebar att vi inte behövde spendera tid på att ingående lära oss allt om panelerna och deras egenskaper. Det gav oss mer tid för kreativt arbete, vilket är det vi gör bäst”, säger Andrius Juodpusis entusiastiskt.