Building Envelope nyheter

Ekeris lokaler i Pedersöre byggda kring produktionsprocessen

Ruukki bidrar: En stålram gör det enkelt att flytta på stora komponenter inom produktionen och paneler möjliggör effektivt, energisnålt byggande.

Ekeri i Pedersöre tillverkar ramkonstruktioner för trailrar med sidoöppning och semitrailrar. Fördelarna med trailrar med sidoöppning är användbarhet och snabbhet, eftersom lastning och lossning kan ske både via bakdörren och sidodörrarna. Bolagets kärnmarknader är de nordiska länderna, där dess produkter redan är standard, med Sverige som företagets starkaste marknad. Varje vecka producerar Ekeri ca 17 konstruktioner och utför även underhåll. Ekeri grundades år 1945 och har idag cirka 240 anställda.

 

Mer egen produktion, färre vägtransporter

Eftersom Ekeri hade beslutat sig att själva göra golv, tak och väggar för ramstrukturerna istället för att använda underleverantörer, behövde man nya lokaler. Den nya produktionsanläggningen i anslutning till företagets huvudkontor i Pedersöre stod färdig i slutet av 2018. Företagets egen produktion fokuserar på fabriken i Pedersöre.

– I praktiken innebär det en ökning av vår egen andel av tillverkningen i produktionsprocessen. Det innebär också att komponenter inte längre behöver transporteras från hundratals kilometers avstånd, säger Ekeris verkställande direktör Matti Laurila.

Den nya produktionshallen täcker en yta på cirka 12 000 kvadratmeter och rymmer därmed 1½ fotbollsplan. Ruukki levererade byggnadens stålramar, väggarnas sandwichpaneler, bärande takprofiler i stål samt takets värmeisolering och fuktbarriär. I Ruukkis leverans ingick även ansvaret för design av mantelns strukturer i tak och väggar. För att identifiera bästa möjliga lösning använde man energisimulering, som även styrde designen och valet av möjliga lösningar. Ruukki ansvarade även för installation av de levererade produkterna.

 

Produktionsprocesserna anger takten för designen

Verkställande direktör Matti Laurila säger att utformningen av hallen helt och fullt byggde på produktionsprocessen, det vill säga det mest logiska sättet att skapa ramstrukturer. När produktionsprocessen hade klargjorts designade man hallen runt denna.

– Med tanke på vår verksamhet är en stålram en utmärkt lösning och byggnaden är en öppen plats utan pelare som hindrar förflyttning av rörliga komponenter. Byggnadens lufttäthet och energibesparing är också viktiga kriterier för oss, säger Laurila.

Ruukki levererade byggnadens stålram med en spännvidd på upp till 56 meter.

 

Design är roten till kvalitet

Byggföretaget Byggnads Ab Nynäs hade det övergripande ansvaret för att bygga hallen. Byggnads Ab Nynäs har cirka 20 anställda som inte bara bygger affärs- och produktionsbyggnader, utan även är underleverantörer för offentliga byggnader. Goda exempel på dessa är nya brandstationen och Baltic Yachts nya produktionsanläggning i Jakobstad.

– All vår verksamhet drivs av kvalitet, inte bara pris. Kvalitet innefattar alltid att hålla tidtabellen. För oss börjar kvaliteten med designen. I fallet med Ekeri-projektet innebar detta till exempel att planerna för alla skeden var klara innan vi ens inledde det första steget, säger verkställande direktör Rune Nynäs.

Nynäs gör inte heller allt själva och det fanns cirka 10 underleverantörer inblandade i projektet. Byggnads Ab Nynäs fick i uppdrag att hålla fast kontroll över byggprojektet, som inleddes den 9 november 2018. Byggnaden färdigställdes före utsatt tidtabell den 21 december samma år.

 

Snabbmonterade energieffektiva paneler

Magnus Storbacka från Rakennus Nynäs ansvarade för byggprojektet och säger att fördelen med att använda paneler är att man med hjälp av dessa kan bygga energieffektiva byggnader även med en snäv tidsplan.

För att generera besparingar i uppvärmningskostnaderna måste den nya byggnaden vara lufttät. I designskedet använde Ruukki energisimulering av produktionsanläggningarna med en luftläckagekoefficient på 1,00 eller q50 = 1,0. Luftläckagekoefficienten anger mängden luftläckage i förhållande till mantelns yta, inkluderande bottenvåningen, väggarna, översta våningen eller taket. Ju mindre tal, desto bättre lufttäthet.

 

Optimering gav bättre resultat än utlovat

Genom att anpassa eller optimera isoleringstjockleken i olika delar av Ekeris byggnad kunde man nå ett bra kostnadseffektivt resultat. Energisimuleringen visade att man genom att investera i god lufttäthet kunde sänka takets isoleringstjocklek från 40 till 30 cm och ändå nå behövlig nivå av energieffektivitet. Optimering identifierar den mest kostnadseffektiva kombinationen för att uppnå bästa möjliga resultat på ett förnuftigt sätt.

Cramo utförde lufttäthetsmätningarna av produktionsanläggningen i enlighet med standarden SFS-EN-13829. Mätningen gjordes den 11 december och visade ett luftläckage på q50 = 0,7. Detta var ännu bättre än målet, som var 1,0.

 

Heltäckande kompetens

– Ruukki gjorde ett utmärkt jobb i projektet. Redan från början märkte vi att vi arbetade med ett företag som är vant vid stora projekt. Kvaliteten höll hög klass och till exempel var alla bultar i stålramen i linje med hålen som hade borrats för dem. Alla leveranser var också i tid. En annan framgångsfaktor var att Ekeri är en framstående kund som visste vad de gjorde och krävde”, säger Magnus Storbacka entusiastiskt.

– Byggnaden färdigställdes enligt tidtabellen och målen. Framför allt har den fungerat som den ska, bekräftar Ekeris verkställande direktör Matti Laurila.