Building Envelope nyheter

Gröna Žali är framtidens shoppingcenter

Shoppingcentret Žali i nordöstra Vilnius är det första shoppingcentret i Litauen som har tilldelats ett av de högsta Breeam-prestandaklassningarna. Shoppingcentret rymmer en IKI-stormarknad och 15 andra företag. Namnet Žali, som betyder grönt, säger mycket om projektet. 


”Shoppingcentret visar vår kompetens inom hållbart byggande”, säger arkitekten Marius Mateika från fastighetsutvecklingsbolaget Baltisches Haus.

Till skillnad från de flesta andra fastighetsutvecklare, som säljer sina egendomar kort efter bygget, har Baltisches Haus både byggt Žali och hyr ut lokalerna.
”Det här påverkar mycket vilka material och lösningar vi väljer. Vi överväger kostnaderna under en byggnads hela livscykel. Det är också till fördel för våra kunder, eftersom exempelvis bättre energieffektivitet betyder att de inte betalar för mycket för uppvärmningen”, förklarar Marius Mateika.

Byggnadskostnaderna uppgår till en sjättedel av totalkostnaderna under en byggnads livslängd. Kvarvarande kostnader uppkommer från byggnadens användning i form av till exempel uppvärmning och underhåll.

©Photo: Baltisches Haus
Arkitekten Marius Mateika säger att de vill vara en pionjär inom byggbranschen. Žali-projektet har lärt dem mycket och de kommer att ta med sig lärdomarna till kommande projekt. 


Platsen höjer ribban

Shoppingcentret ligger i stadsdelen Balsiai, ca 20 kilometer från centrala Vilnius. Många aktiva invånare har slagit sig ner i det här området, som framför allt består av enfamiljshushåll där många har flyttat ut från centrum för att bo i en mer lantlig miljö. Både den sociala medvetenheten hos lokalinvånarna och shoppingcentrets placering bredvid en naturpark betyder att ribban ligger högt. 
”Vi deltog i månadsmöten med de boende och diskuterade vilka önskemål de hade om Žali. Samarbetet började redan innan några planer var klara eller något byggarbete hade satt igång. Detta gjorde att vi kunde nå en gemensamhet och att olika former av motstånd har minskat”, säger Marius Mateika.


Paneler leder till god miljö och besparingar

Byggnaderna har en av de högsta Breeam-miljöklassningarna. Detta uppnåddes bland annat genom att man använde Ruukkis energipaneler. 
”Den största fördelen är att panelerna ger besparingar när det kommer till uppvärmnings- och kylningskostnader. Inte bara det, de isolerar också ljud. Byggnadens maskinrum genererar oljud och behovet av ljudisolering gjorde att man använde Ruukkis paneler, vilket förhindrar att oljud hörs i området”, lägger Marius Mateika till. 
Det finns även andra gröna lösningar i byggnaden. Shoppingcentret Žali använder bergvärme och det gröna taket isolerar från både sommarvärme och vinterkyla samt filtrerar regnvattnet. Lastbärande takplattor från Ruukki har använts till taket. 
Materialen optimerades i designarbetet och byggnationen av Žali. Med andra ord försökte man hitta den bästa möjliga lösningen för hela byggnadens livscykel. Optimeringen ledde bland annat till ett grönt tak istället för solpaneler eftersom ett grönt tak gav fler fördelar. 

©Photo: Baltisches Haus
På vintern isolerar taket och håller kvar värmen inuti byggnaden och på sommaren förhindrar det solens strålar från att värma upp taket och byggnaden. Detta minskar behovet av uppvärmning under vintern och ger kylning under sommaren. 


Smart effektivitet med sensorer och BIM

Žali har byggts med hela livscykeln i åtanke. För att man ska kunna veta hur byggnaden mår har den utrustats med sensorteknologi. Sensorer övervakar uppvärmningen, vattenförbrukningen, belysningen, elförbrukningen och till och med avloppet. De data som dessa sensorer producerar används till exempel vid fastighetsförvaltningen.
Teknik har använts i design- och byggprocessen och har påverkat hur byggnaden har modellerats. Bygginformationshantering (BIM) användes när strukturer, arkitektur, uppvärmning, eldistribution och datakommunikation utformades. Även påverkan från solstrålar på bygganden under olika säsonger och vid olika tider på dagen har modellerats. 
”Hela byggnaden och alla dess aspekter, har lagrats och hela byggnaden kan också skannas. Detta betyder att en fastighetsskötare kan skanna för att leta efter ett lysrör och få information om varumärket och modellen. Det innebär besparingar och skyndar på underhållet eftersom produkten inte behöver undersökas separat och personalen behöver sedan inte ta sig dit en gång till för att byta ut lampan”, förklarar Marius Mateika.


Miljökompensering

Žali har tänk på både boende och djur i området. Shoppingcentret har inte bara förhindrat ljudföroreningar, fastighetsutvecklaren har också byggt rondeller, cykelbanor och kommer även att kamouflera en relativt lång vägg med klätterväxter för att göra den vackrare för grannarna att titta på. Den omgivande naturen har tagits med i beräkningarna genom att till exempel bygga insektshotell, fågelholkar och häckningsplatser för fladdermöss. Biologer rapporterar att det finns rikt djurliv och mer än 50 växtarter i området. Miljöinvesteringarna som görs är på sätt och vis en kompensering för det utrymme som har försvunnit. 

©Photo: Baltisches Haus
Med tiden kommer den södra väggen också att täckas av klätterväxter så att grannarna inte behöver se en lång, kal vägg. Eftersom löv kommer att täcka väggen kommer växterna att skydda den södra väggen och byggnaden från att värmas upp under sommaren. Under vintern, när det saknas löv, kan solen värma väggen. 


Ett väl valt samarbete  

Det fanns ett antal anledningar till att Ruukkis produkter valdes till väggarna och taken. Det främsta skälet var förhållandet mellan pris och kvalitet för panelerna och deras goda värmeisolering. Ruukkis tak valdes eftersom ett tillräckligt starkt tak behövs för att kunna bära växligheten. Utöver detta valdes Ruukkis produkter eftersom produktionen är certifierad och produkterna hjälpte till att uppnå de punkter som krävdes för Breeam-klassificeringen.
”Vi sätter hela vår tilltro till Ruukki. Det är ett solitt företag, de har bra service och gör vårt arbete mycket enklare. Det är ordning på alla produktdata och Ruukki är enkla att arbeta med. Som arkitekt uppskattar jag också en bred produktportfölj och ett stort urval av färger. 

©Photo: Baltisches Haus
Djurvärlden har också tagits med i beräkningen i området runt shoppingcentret Žali. Baltisches Haus har installerat fågelholkar på shoppingcentrets vägg och ger därmed Ruukkis paneler en ny spin-off-produkt. 


Žali visar vägen framåt

Marius Mateika påpekar att energieffektiva byggnader blir allt mer populära i Litauen och de håller på att bli en stark trend, bland annat eftersom de främjas starkt av internationella företag som investerar i landet. 
Žali har lärt Baltisches Haus mycket.  Här har man närmat sig byggnationen från ett nytt håll, inte minst med tanke på relationen till lokalbefolkningen. Marius Mateika säger att projektet har inneburit en inlärningskurva och att företaget nu vet vad de ska göra under kommande projekt och vad de kan utelämna. Men kunde shoppingcentret inte byggas enklare nu? Både Marius Mateika och Baltisches Haus har lagt ribban högre än normalt och svarar på den frågan:   
”Vi vill vara en framtidsorienterad fastighetsutvecklare och en pionjär inom branschen.” 


Ruukkis leverans
Ruukkis energipaneler: 1 300 m2
Lastbärande takplattor: 4 700m2

©Photos:Baltisches Haus