Building Envelope nyheter

Smarta tak övervakar snömängden på shoppingcentret Spice

Shoppingcentret Spice i den lettiska huvudstaden Riga har utrustats med en unik byggteknik som kallas för Ruukki Smart Roof. Ruukki Smart Roof är ett system som övervakar snömängden på taket och skapar information om förändringar i realtid.

Automatisering minskar risker

”Vi ville ha ett automatiserat system som kunde ge oss information om snömängden på taket på samma sätt som vi får information om till exempel inomhustemperaturen”, förklarar Andris Stankevičs, teknisk chef på fastighetsbolaget E.L.L. Kinnisvara.

Andris Stankevičs förklarar att det naturligtvis går att mäta snödjupet manuellt men att det alltid finns en risk för mänskliga fel. Snödjupet kan mätas på fel ställe på taket, på fel sätt eller så kanske av en person som inte vet hur man gör det på rätt sätt.

Snöstrukturen och vatteninnehållet kan variera till och med under en och samma dag beroende på temperaturen. Detta påverkar kraftigt vikten på snön på taket. Det är viktigare att veta hur mycket snön väger än att veta hur tjockt snötäcket är.

Kostnadsbesparingar, säkerhet och sinnesro

Ruukki Smart Roof innebär besparingar av kostnader för fastighetsunderhåll. Systemet skickar ett larm när det är dags att avlägsna snön från taket av säkerhetsskäl. Besparingarna uppstår genom att man slipper avlägsna snö från taket i onödan, vilket ofta sker eftersom man inte känner till vikten på snön.

”Smart Roof är också kostnadseffektivt. Det kan installeras i de områden som innebär störst risk. I köpcentret Spices fall bestämde vi platserna för sensorerna tillsammans med byggtekniker och Ruukkis experter”, berättar Andris Stankevičs.

Smart Roof är också en investering i säkerheten både för personer och fastigheter. En byggnad där snömängden övervakas automatiskt och avlägsnas baserat på realtidsinformation är mycket säkrare än en byggnad där man använder den konventionella lösningen − manuell snöröjning.

”Säkerhet är också en del av vår image. Kunder som besöker och shoppar på Spice behöver inte hålla blicken på taket och oroa sig för om shoppingcentret är säkert. För det är det. Vi har alltid gjort saker annorlunda genom att använda den senaste tekniken, där Ruukki Smart Roof utgör en”, förklarar Andris Stankevičs.

Den enda tekniskt möjliga lösningen

Ruukki Smart Roof var den smartaste lösningen för Spice, även från en byggteknisk synvinkel.

”Det hade varit nästan omöjligt att förstärka fackverket i ett redan trångt utrymme som är fyllt av kablar. Det hade lett till att vi hade behövt stänga hela shoppingcentret eller åtminstone delar av det, när arbetet utfördes”. säger Stankevičs.

Andris Stankevičs tillägger att de, även om det hade gått att byta ut eller förstärka fackverket, fortfarande hade behövt känna till den reella belastningskapaciteten för stolparna. Strukturella förändringar under byggfasen dokumenteras oftast inte, utan endast den ursprungliga dokumentationen från konstruktionsfasen är tillgänglig.

Sensorer fästa vid de viktigaste punkterna

Det finns totalt fyra mätenheter för snöbelastning med radioboxar fästa på takets undersida. Sensorerna är placerade bredvid byggnadens högsta punkt, där snövallar kan bildas. Varje radiobox har en temperaturkompensator och tre sensorer som mäter belastningen på taket. Sensorerna är anslutna till radioboxen via en kabel och mäter belastningen var 60:e minut.

Radioboxarna överför signaler till en trådlös gateway som skickar en signal till en central server via en mobilanslutning. Servern är en informationscentral som skickar information till användare och, om så krävs, en varning. Information och varningar skickas både som e-post och sms. I fallet med Spice kan den tekniska chefen övervaka Smart Roof-taket från en datorskärm på sin arbetsplats på samma som alla andra datorprogram. Gränssnittet ger både numerisk och grafisk information.

Steg ett: förberedelser, steg två: handling

Två gränser har bestämts för systemet som är baserade på byggnadskonstruktionen och kapaciteten för de bärande plåtarna. I praktiken betyder den högsta gränsen på 100 procent takets lastkapacitet. För Spice innebär en 50 procents varning att personalen behöver göra sig beredda för att avlägsna snön om mer ackumuleras. Den här varningsnivån överförs via e-post och kan också visas i ett webbgränssnitt. Spice har ställt in systemet så att varningen om 50 procent av maxvärdet är synligt för interna användare, till exempel den tekniska chefen.

När snömängden når 75 procent av det kritiska värdet skickar systemet ut en ny varning. Den här gången får användarna också ett sms. En varning om 75 procent går också till fastighetsservicebolaget så att de kan börja avlägsna snön direkt.

Varningar skickas ut efter två mätningar. Detta är för att säkerställa att situationen verkligen kräver en åtgärd och att varningen inte orsakas av ett fel. Snabba förändringar av lufttemperaturen eller lufttrycket kan ibland skapa falska data.

Smart system och fantastisk serviceattityd

”Vi undersökte olika möjligheter för att övervaka snöbelastningen på taket och Ruukkis system verkade vara bäst. Dessutom påverkades vårt beslut av företagets service och attityd”, förklarar Andris Stankevičs.

Han berättar att de skulle ha velat använda Ruukkis Smart Roof-system i sitt andra shoppingcenter i Riga. Det var tyvärr inte möjligt eftersom Smart Roof bara fungerar i samband med bärande takplåtar som levererats av Ruukki. Ruukki känner till egenskaperna hos sin egen stålplåt och kan därmed garantera att Smart Roof fungerar som det ska.

Spice

Shoppingcentret Spice ligger ca fem kilometer utanför centrala Riga. Det öppnade 2001 och är nu ett av stadens populäraste shoppingcenter med cirka åtta miljoner besökare årligen.

Anläggningen består av två delar: Spice och Spice Home med cirka 200 butiker och restauranger. Båda tillsammans motsvarar ungefär storleken på elva medelstora fotbollsplaner.

Nästan 700 personer arbetar i Spice.

E.L.L. Kinnisvara

Det estniska företaget E.L.L. Kinnisvara tillhör de största fastighetsbolagen i landet och sysslar främst med att utveckla kommersiella fastigheter i rollen som byggherre, investerare och fastighetsförvaltare. Företaget äger 8 shoppingcenter, 3 hotell, 14 kontorsbyggnader och 7 andra typer av fastigheter. E.L.L. har fler än 50 anställda i koncerns estniska, lettiska och litauiska företag.

Tänker utanför ramarna

Andris Stankevičs säger att de tycker om att göra saker annorlunda och Ruukki Smart Roof-lösningen är ett led i detta. Han visar hur en bilparkering kan byggas mer miljövänligt, även om biltrafik som sådan är långt ifrån miljövänlig. Också här handlar ideologin om hållbarhet, miljö, ekonomi och elegans.

Bilparkeringen har belagts med plattor som kan återvinnas i framtiden om parkeringen intill Spice inte längre skulle behövas. Om området skulle behöva schaktas är det enkelt att sömlöst belägga det igen. Parkeringsplatserna målades inte utan markerades med hjälp av ljusare plattor. Parkeringsområdet lutar åt väster. Träd och buskar absorberar 75 procent av regnvattnet och det finns luckor i beläggningen så att vatten kan rinna ner i marken. Bilparkeringen kommer inte att översvämma Rigas avloppssystem vid kraftiga regnskurar. Under byggarbetet fälldes inga träd, utan de lämnades antingen kvar eller planterades om någon annanstans. När det är mörkt lyses området upp med hjälp av LED-belysning och det finns också laddningspunkter för elbilar.

”Detta är en mycket elegantare och miljövänligare lösning och kostar inte mer än en konventionell bilparkering”, säger Andris Stankevičs.