Building Envelope nyheter

Cor-Ten-fasad hyllar traditionerna i området kring Göteborgs Slakthus

Slakthuset är en kontorsbyggnad på ett före detta industri- och lagerområde ca fyra kilometer från Göteborgs centrum, som stod färdig sommaren 2017. På området fanns tidigare ett slakteri, varifrån namnet kommer. Det före detta slakteriområdet håller på att omvandlas till en livlig stadsdelskärna, där det utöver kontorsbyggnaden finns två restauranger.

Trevåningshuset Slakthuset har 14 000 kvadratmeter lokaler för uthyrning och åtta hyresgäster. I en del av byggnaden har man använt stommen från den före detta kontorsbyggnaden på platsen, i övrigt är byggnaden helt ny. Huset ägs av fastighetsbolaget Klövern.

”Små butiker, bryggeri och andra aktiviteter kommer att bidra till områdets omvandling. Området har också blivit tillgängligare, då stationen ”Gamlestadstorget” nyss har blivit färdig och nu fungerar som en knutpunkt för kollektivtrafiken”, berättar fastighetsbolaget Klöverns projektchef Lars Backman.

Ruukki levererade byggnadens fasader, och på rekommendation av arkitekten valde man Cor-Ten S7‑designprofiler. Samma Cor-Ten har använts även i interiören i byggnadens restaurang.

”Med Cor-Ten kunde vi skapa en mångformig fasad med fönster och stålprofiler i olika storlekar. Cor-Ten lämpar sig mycket väl för området och tar väl hand om områdets historia och anda”, konstaterar Lars Backman.

Lars Backman har uppmärksammat att Cor-Ten blivit vanligare i Göteborgstrakten under de senaste fem till åtta åren.

Kontorsbyggnaden Slakthuset fick en Cor-Ten-fasad från Ruukki, som stämmer in med områdets karaktär. Området är ett tidigare industri- och lagerområde med bruntegelbyggnader, som passar perfekt ihop med Cor-Ten-profilerna.

Kontorsbyggnaden Slakthusets utseende bidrar till att skapa en egen identitet för området, som allt fler göteborgare bekantar sig med.

”Jag har bara hört gott om den nya byggnaden. Området har lyft, då det är något helt annorlunda”, berättar Lars Backman.