Building Envelope nyheter

Cor-Ten ger Majåkerskolan ett kontrastrikt utseende

År 2017 stod Majåkerskolan i Lidköping klar, en grundskola för elever upp till årskurs 6. Den gamla skolan hade förfallit och behövde rivas och den nya skolan byggdes sedan på samma plats. Till den nya skolan levererade Ruukki Liberta Cor-Ten fasadkassetter som användes till fasaden.

Arkitektkontoret LINK arkitektur ansvarade för utformningen och Lidköpings kommun satte upp kriterierna för bygget. Skolan skulle ha en funktionsbaserad lärmiljö och målet var att skapa en skola med en lärmiljö som skulle stödja hållbarhet, både på individnivå och samhällsnivå.

Design baserad på forskning

Förutom klassrum har Majåkerskolan en matsal med eget kök, utrymmen för skolhälsovård samt en idrottshall med omklädningsrum. Skolan har en trevlig, kreativ och flexibel lärmiljö som motiverar eleverna att prova nya tillvägagångssätt för hur de tänker och gör saker.

Arkitekt SAR/MSA Sofia Lilja på Linkarkitektur berättar att evidensbaserad design (EBD) användes vid utformningen av skolan. EBD är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt baserat på forskning om hur fysiska utrymmen påverkar människor. Naturen har t.ex. en lugnande effekt och minskar stress. Därför prioriteras designlösningar där naturen kan införlivas i en byggnad. Andra kriterier inkluderar ljus, ljud, luft och färger.

 

Miljö och mångsidig användning prioriterat

Lidköpings kommun hade krav på att skolbyggnaden skulle uppfylla Sweden Green Building Councils kriterier på silvernivå. Detta påverkade designen på så sätt att miljövänliga byggmaterial användes och att byggnaden var utformad för att både spara energi och dra nytta av naturligt dagsljus. Men även byggmaterialet skulle vara återvinningsbart.

Att kunna använda lokalerna så mångsidigt som möjligt togs i beaktande redan på konstruktionsstadiet. Ett exempel är att idrottshallen är separerad från övriga lokaler så att den kan användas även efter skoltid.

 

Större valfrihet vad gällde fasaden

Kommunen hade inga specifika instruktioner eller krav när det gällde fasadens utformning.

– Skolan ligger mitt i ett bostadsområde med äldre byggnader, inklusive en kyrka. Vi ville skapa en urban byggnad som skulle stämma överens med områdets övriga utseende, säger Sofia Lilja.

Sofia Lilja konstaterar att många i byggbranschen var riktigt entusiastiska över valet av Cor-Ten.

– Jag tycker att Cor-Ten är ett bra fasadmaterial eftersom det är robust och förstärker skolbyggnadens formspråk. Materialet ger byggnadens utseende de nödvändiga kontrasterna, säger Sofia Lilja.

Förutom att Cor-Ten kan användas för att ge kraftfulla kontraster anser Sofia Lilja att det rostfärgade materialet passar för många olika typer av byggnader. Det är en varm, naturlig och levande produkt. Cor-Ten har även en stark kontrast mot ljusa element vilket kan bidra till att klara tillgänglighetskrav runt exempelvis entréer. Tydliga kontraster är viktigt för alla och särskilt för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

– Skolbyggnaden har fina kontraster. Cor-Ten ger värme, partiet med tegel ger byggnaden kyla och metallsektionerna ger en mörk yta. Majåkerskolan är en succé och jag är glad över resultatet, säger Sofia Lilja.