Building Envelope nyheter

Till fasaderna på ställverken Tampereen Ratikka – Tammerfors spårvägar – valde man Ruukkis Cor-Ten®-material

Tampereen Ratikka kommer att vara Finlands modernaste kollektivtrafiksystem och du kommer att kunna kliva ombord på en spårvagn år 2021.Tampereen Ratikka ska byggas och implementeras med hjälp av en alliansmodell. En allians är en samarbetsmodell där kunden engagerar intressenter, byggare och konstruktörer i ett så tidigt skede som möjligt i projektet.

Många olika förslag utvärderades, men slutligen valdes Cor-Ten®-stål – en arkitektfavorit – som fasadmaterial till dessa byggnader. Tammerfors stadsbildskommitté övertygades och designen gjordes av Aihio Arkkitehdit under ledning av Juha Ryösä.

Vi involverades i detta unika projekt tidigt i utvecklingsfasen. Ruukkis Cor-Ten®-material, som smälter in bra i miljön, är ärligt och tidlöst och var ett utmärkt val för ställverkens fasader. Ställverken är utformade för att se likadana ut och ge en känsla av enhetlighet så att de fungerar som en visuell del av spårvägen.

Skräddarsydda lameller med olika bredd monterades vertikalt. Detta skapade en rytm och en enhetlig yta på byggnaderna i en skarvlös vägg- och taklösning.

”Efter många ändringar i designfasen har slutresultatet blivit riktigt lyckat. De trevliga byggnaderna och deras livfulla och tidlösa Cor-Ten®-fasader kommunicerar en övergång mellan en äldre och en mer modern miljö”, säger Juha Ryösä på Aihio Architects i Tammerfors.

”Ruukki valdes som materialleverantör eftersom företaget är experter, neutrala och lättillgängliga. Du kan alltid ringa och be om råd, och ofta får du råd om det du inte ens har tänkt på”, fortsätter Ryösä.

Ryösä ser Cor-Ten® som ett tidlöst, mångfasetterat och ärligt material. ”Jag var jätteförtjust i materialet redan på 90-talet när jag genomförde den sista kursen i mina akademiska studier, men den kursen slutfördes inte ens när examensarbetet var inlämnat. På 90-talet var Cor-Ten®-stål mycket mer sällsynt på fasader.”

Ratikka-ställverken i Tammerfors installerades med Pirkanmaas installationsteknik. De designades av Aihio Arkkitehdit från Tammerfors.