Building Envelope nyheter

Enheten Ruukki Building Systems är nu en oberoende affärsfunktion

Den process som påbörjades i januari 2019 med separering av Ruukki Constructions affärsenhet Building Systems har nu slutförts, och den är nu en oberoende affärsenhet. Building Systems verksamhet är specialiserat på projektering, tillverkning och montage av stommar och fasader till byggnader samt motsvarande inom brokonstruktioner.

I enlighet med dess strategi fokuserar Ruukki Construction på att hitta lönsam tillväxt inom dess produktverksamheter, Residential Roofing and Building Components, som fokuserar på tak- och fasadprodukter. Från och med nu kommer den projektbaserade verksamheten Ruukki Building Systems att hanteras som ett oberoende företag i syfte att skapa lämpliga förutsättningar för utveckling av dess lönsamhet och expertis.

Separeringen kommer inte att påverka personalen vilka kommer att flyttas till det nya företaget i form av så kallad ”befintlig personal”. Företaget har ungefär 500 anställda med produktionsanläggningar i Peräseinäjoki och Ylivieska (Finland), Gargždai (Litauen) och Oborniki (Polen). Alla funktioner i affärsenheten Building Systems kommer också att föras över till den nya enheten.

Separeringen av Building Systems verksamhet påverkar inte kundleveranser, tjänster eller kontaktuppgifter, och samma kontaktpersoner kommer att ge service till kunderna också i framtiden. Den nya enheten kommer att fortsätta sin verksamhet under Ruukki-varumärket.