Building Envelope nyheter

Tillbyggnad av köpcentret Chodov förlitar sig på Ruukkis konstruktion

Chodov-shopping-centre-enlargement-rests-on-Ruukkis-structures-2
Unibail-Rodamco

Ruukki Construction deltar i ett tillbyggnadsprojekt vid ett befintligt shoppingcenter i Prag, Tjeckien. När tillbyggnaden står klar under hösten 2017 kommer centret att ståta med 300 butiksenheter, en helt ny och förstorad del för restauranger och caféer med 43 hyresgäster. Dessutom byggs ett nytt biografkomplex med 18 biodukar och sittplatser för 2 600 personer.

Peter Cernak, chef för byggverksamheten hos Rodamco Unibail i Tjeckien, påpekade att de vill vara trendsättare och att det är därför som den nya delen av Chodov kommer att ha nya typer av klädbutiker, inklusive modebutiker för märkeskläder samt restauranger och caféer. Rodamco Unibail är ett fastighetsinvesteringsbolag som äger Chodov.

RRuukki levererar stålstommen till biograferna och stålkonstruktionerna till de fem taken med takfönster som släpper in dagsljus i byggnaden. Ruukki levererar också den bärande takplåten. Ruukki sätter även sin prägel på utseendet genom att planera konstruktionerna utgående från arkitektritningarna. Investeraren, Rodamco Unibail, strävar efter att minska antalet parter som är engagerade i byggprojekt och uppskattar därför Ruukkis förmåga att stå för både konstruktioner och planering.

Chodov-shopping-centre-enlargement-rests-on-Ruukkis-structures-3
Unibail-Rodamco

När tillbyggnaden är klar kommer golvytan öka med 58 000 kvadratmeter till totalt 100 000 kvadratmeter golvyta för affärsändamål. Den totala bruttogolvytan kommer att öka till 255 000 kvadratmeter.

I detta projekt användes BIM (Building Information Management) aktivt. Huvudorsaken till detta är projektens storlek och komplexitet. Problem kan lösas på byggplatsen och BIM ger hela tiden tydlig och aktuell information om projektet som kan delas med alla parter.

Chodov-shopping-centre-enlargement-rests-on-Ruukkis-structures-1
Unibail-Rodamco

 

Shoppingcentret Chodov ligger i Prag, cirka 5 kilometer sydost om centrum. Tillbyggnaden är planerad att stå klar hösten 2017.

Images: Unibail-Rodamco