Building Envelope nyheter

Förnyade anläggningar vid LUT University i Villmanstrand inspirerar till samarbete

COR-TEN i fasaden hedrar gångna tider

LUT University, eller Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, är ett vetenskapsuniversitet specialiserat på teknisk och ekonomisk forskning och utbildning. I Villmanstrand arbetar både Universitetet för tillämpad vetenskap och Tekniska högskolan i samma byggnad. Huvudbyggnaden från 1970-talet är institutionens hjärta och den återföddes under en sanering åren 2016–2018.

"Under saneringen lämnades endast byggnadens stomme intakt. Utrymmena byggdes även om och utvidgades och renoveringen omfattade även fasaden”, säger arkitekt Piia Viitanen från Aihio Arkkitehdit i Tammerfors som ledde utförandet av byggnadens arkitektoniska design.

Ruukki levererade COR-TEN-fasadkassetter till huvudbyggnadens nya fasad vid LUT University.

Nytt med respekt för det gamla

För att anpassa byggnaden för det nya årtusendet övergav man den strikta strukturen med 3–5 lager. Nu varierar byggnadens lokaler i höjd och strukturen som förr domineras av korridorer har utvecklats till mer diversifierade anläggningar. Byggnaden har nu naturliga mötesplatser för människor, på samma sätt som städer har torg.

Byggnadens läge och naturliga element fördes in i interiören genom att öppna upp utsikten över sjön Saimen, landskapets absoluta pärla.

– Med en renovering kan man vanligtvis uppnå stora saker. På hälsosamma platser är en renovering ett både ekonomiskt och ekologiskt sett förnuftigare alternativ än rivning och nybygge, säger Piia Viitanen.

Inte för formens skull utan för att användas

Byggnaden designades för sina användare. Under gemensamma planeringsmöten som hölls varannan vecka deltog både studenter och fakultetspersonal.

Pia Viitanen förklarar att huvudtanken var att skapa ett ekologiskt hållbart campusområde där gemenskapsanda och aktiviteter stöttar varandra och främjar kreativitet. Det är också institutionens yttersta syfte. En byggnad är inte dess väggar, tak, golv och andra strukturer, det är en plats som sammanför intelligenta människor för att dela kunskap och skapa nya saker.

– De funktionella kriterierna var att lokalerna skulle vara mångsidiga. Piia Viitanen beskriver byggnadens mångsidighet i praktiken: laboratorieanläggningarna konstruerades till exempel för att göra det möjligt för studenter från både tillämpad vetenskap och tekniska universitetet att använda samma lokaler. Ett annat exempel är att matsalen används för annat när matsalen är stängd.

Byggnadens material och lösningar ger den en ekologisk karaktär. I byggnaden har man använt trä, det är en lågtemperaturbyggnad, taket har solpaneler och några av mattorna har vävts av fisknät som har lämnats övergivna till havs.

Cor-Ten i allians med det gamla

Byggnadens fasad var delvis renoverad, vilket avslöjade dess ursprungliga tegelfodring. Ruukkis Cor-Ten-fasadkassetter användes som nytt fasadmaterial. På jakt efter ett djärvt och originellt utseende valdes fasadmaterialet ut bland flera olika alternativ.

– Cor-Ten är ett genuint och okomplicerat material, som passar byggnaden. Genom att använda det hedrade vi byggnadens gamla, röda tegelfodring. Vi tillförde det nya till det gamla. Materialet är genuint modernt och försöker inte imitera det gamla materialet, säger Pia Viitanen.

Piia Viitanen tycker att Cor-Ten är ett utmärkt material vid renovering. Det passar bra ihop med tegel och betong. Det är också ett ekologiskt alternativ, då dess yta inte behöver behandlas eller underhållas.

–Cor-Ten är mitt favoritmaterial, det är vackert samt förändras och patineras. Man kan också skapa fina detaljer med det, vilket ökar byggnadens värde, lovordar Piia Viitanen.

Utseendet som Cor-Ten har fortsätter inne i byggnaden, där teamet lett av Piia Viitanen fick i uppdrag att designa möbler där koppar speglar Cor-Tens anda.

Tid för planering, men inte för att fastna i detaljer

Huvudbyggnadens Cor-Ten-kassetter vid LUT University anpassades med 35 olika detaljer. Arkitekten Piia Viitanen säger att detta uppnåddes genom ett framgångsrikt samarbete.

– Jag är mycket nöjd med stödet vi fick från Ruukki, det underlättade vårt arbete, säger Piia Viitanen tacksamt och fortsätter:

– Det bästa är att byggnadens användare är nöjda. Jag har hört eleverna berätta om hur fantastiska lokaler de har fått. Denna typ av direkt respons gör mig mycket lycklig.