Building Envelope nyheter

Från smidigt samarbete till partnerskap

Lett-Tak tillverkar takelement som möjliggör snabbare konstruktion av industribyggnader, bostadshöghus och offentliga byggnader. Bolagets fabrik i Larvik, ca 120 kilometer söderut från Oslo, sysselsätter 140 personer. För tillfället finns bolagets huvudmarknader i Norge och Sverige och nu gör Lett-Tak en synlig entré på finska marknaden genom att leverera takelement till Tammerfors nya multiarena. Arenan står värd för världsmästerskapet i ishockey år 2022.

”Det går upp till fyra gånger snabbare att bygga med takelement jämfört med vanliga byggen. I klimatkontrollerade inomhusutrymmen utan temperatur- och fuktighetsvariation håller prefabricerade element en jämnt hög kvalitet. Att bygga med element förbättrar även arbetssäkerheten, eftersom man inte behöver bygga taket högt uppe”, berättar Lett-Taks produktionschef Thor-Inge Karlsen om elementens kundförmåner.

Lett-taks kunder består av stora byggfirmor som beställer skräddarsydda takelement för enskilda byggobjekt. Lett-Tak tillverkar takelement av bland annat faner, isoleringsmaterial och stålprofiler och Ruukki levererar sido- och framkantsprofiler för elementtillverkningen. Ruukkis hittills största levererade profil är hela 18 meter lång med en profilhöjd på 44 centimeter.

Ökad kravnivå

I början tillverkade Lett-Tak vanligen element för lager- och industribyggnader. På 1990-talet började bolaget leverera sina produkter till mer krävande objekt, såsom offentliga byggnader, och vid millennieskiftet började man även leverera till bostadshöghus. Leveranserna till så kallade designobjekt, till exempel konserthus, inleddes på 2010-talet. Lett-Taks element har använts bland annat på Oslo flygplatsterminal och Larvik Kulturhus.

”I takt med att byggobjekten har blivit mer krävande har även kundernas kravnivå ökat. Vi har testat och noggrant dokumenterat hela vår produktionsprocess samt materialen vi använder i vår produktion. Det har också påverkat av vem vi köper våra material”, konstaterar Thor-Inge Karlsen. 

Utöver element underlättar Lett-Tak kundens byggprojekt även genom att hjälpa till med olika tjänster, till exempel att ansvara för allt från planering till installation. Hos bolaget jobbar tio designproffs som säkerställer att elementen blir exakt som de ska, och installationstjänsten ser till att de monteras rätt. Kombinationen av produkt och tjänster ger kunden trygghet, eftersom kompetenta proffs ansvarar för helheten. 

Betrodd kvalitets- och förtroendekedja

Ruukkis och Lett-Taks kundrelation har fortgått alltsedan Lett-Tak grundades. Produktionschef Thor-Inge Karlsen berättar att samarbetet är kontinuerligt och att parterna träffas minst två gånger om året för att planera vidare åtgärder för samarbetet.

Enligt Thor-Inge Karlsen är Ruukkis styrka leveranssäkerheten, punktligheten och förmågan att tillverka produkter även för stora projekt. Ruukki har även dokumenterade produkter och material, vilket även Lett-Taks kunder förutsätter.

”Vårt samarbete med Ruukkis enhet i Anderslöv är flexibelt och uppriktigt. Det går snabbt och enkelt att fatta beslut via en ömsesidigt kort kommunikationslinje. Vi är partners”, konstaterar Thor-Inge Karlsen.