Building Envelope nyheter

Q42 − ett landmärke i Kristiansand

Den eleganta byggnaden Q42 drar till sig blickarna. Byggnaden, som täcker nästan ett helt kvarter, stod färdig i Norges sydligaste stad Kristiansand i oktober 2016. Byggnadens rymliga entré i en skulptural öppning i dess sydöstra hörn är tre våningar hög. Byggnadens tre översta våningar har byggts ovanför det öppna utrymmet utan stödpelare.

”Vi hade inte för avsikt att bygga en särskilt komplex eller ovanlig byggnad. Funktionaliteten var viktigast och först därefter kom arkitektur och design. En välfungerande byggnad kan ändå ha en elegant design,” säger Billy Øksendal, som representerade fastighetens ägare Filadelfia under byggprojektet.

Ett landmärke i stadens östra delar

Staden Kristiansand hade för avsikt att exploatera tomten som Q42 slutligen byggdes på. När Filadelfia, en pentekostalisk kyrka, lämnade in sin byggplan gick staden med på att sälja tomten till dem. Planen inkluderade en fastighet med seniorbostäder, en stor konsertsal och en rad dagliga verksamheter för de boende.

”Byggnaden fyller också en social funktion. De äldre kan bo i ett eget hem med andra människor runt sig och det finns aktiviteter i byggnaden varje dag,” förklarar Billy Øksendal.

Q42 har 68 bostäder och åtta mindre, subventionerade hyresrätter för socialtjänsten. Byggnaden rymmer även ett hotell med elva rum, ett fritidscenter med bastu för seniorer, en församlingslokal och en konsertsal för 1 300 personer, komplett med egen TV- och radiostudio. Lobbyn i markplan, som rymmer en restaurang och entrén till konsertsalen, är byggnadens hjärta.

Q42 har sju våningar, inklusive den tekniska våningen ovan mark och två under mark. Energieffektiviteten överträffar gällande krav och tekniska system är i användning.

Byggherre samlar expertgrupp

BRG Group from Kristansand ansvarade för byggnationen av Q42. De kontaktade investeraren 18 månader innan byggstart och övertygade byggherren om att de kunde leverera den sortens lösningar som krävdes för att byggnaden skulle stå klar inom utsatt tid.

”Eftersom vi inte hade någon erfarenhet av stålkonstruktion själva köpte vi den tjänsten från ett företag som hade det. Vi valde Ruukki som leverantör av stålramen på grund av deras kompetens och pålitlighet. På så sätt kunde vi även lova kunden att hålla tidtabellen,” säger Arne Bjorseth Nilsen från BRG Group, som agerade projektledare.

Eftersom tomten ligger i centrala Kristansand transporterades stålramarnas komponenter till bygget nattetid. Komponenterna var så stora att vissa trafikljus måste avlägsnas från gatan under transporten.

Investerarna valde partner för byggprojektet på basis av bästa tänkbara slutresultat. Ruukki valdes till totalleverantör av stålramen till Q42.

Det mest imponerande är inte alltid det mest komplexa

Byggnadens öppna och höga, skulpturala öppning i hörnet och de tre våningarna ovanför den, som saknar stödpelare, kan se ut som den största utmaningen i byggnaden. Så var däremot inte fallet. Det är ovanligt att placera bostäder och en konsertsal i samma byggnad som man gjort i Q42, där bostäder har byggts ovanpå konsertsalen. För att förhindra att ljud, inklusive resonans, hörs inuti bostäderna byggdes konsertsalen som en låda inuti en låda, där den inre delen är separat från den yttre strukturen. I princip skulle den kunna plockas ut från resten av strukturen.

Stålramen och strukturen krävde exceptionell planering och implementering. Att konsertsalen byggdes separat från resten av byggnaden gjorde bland annat att bostädernas balkonger sammanfogades med ramen ovanifrån, ungefär som hängande balkonger. Det innebär att inte en enda bostad eller balkongstruktur är fäst i konsertsalens struktur. Larmet från musiken varken hörs eller känns i bostäderna.

Beslut om material från fall till fall

En arkitekt designar en byggnads utseende. I praktiken väljer byggföretaget byggmaterialen, även om investeraren har sitt att säga till om, vilket var fallet med Q42. Ett pristak sattes till exempel upp för byggnadens fasad, varefter kunden och investeraren valde bästa möjliga lösning utifrån en kombination av pris, funktionalitet och utseende. Slutresultatet blev en elegant fasad.

”Ibland bestämmer strukturerna vilka byggmaterial som används. Så var till exempel fallet med ramen. En stålram var det enda sättet att kunna förverkliga byggnadens arkitektur”, säger Billy Øksendal.

Tidtabellen höll

Q42 var BRG Groups och Ruukkis första gemensamma projekt. Billy Øksendal berättar att en multifunktionsbyggnad kräver avsevärt mer planering än en kontorsbyggnad eller till och med ett bostadshus. Multifunktionsbyggnader har egna standarder för brandsäkerhet, luftkonditionering, uppvärmning och kommunikation. Q42 stod färdigt enligt tidtabellen.

”När saker och ting kom igång efter några mindre problem i startfasen gick allt riktigt smidigt. Stålstrukturen spelade en riktig roll för att säkerställa att hela byggnaden stod färdig i tid. Ifall ramen är försenad försenas hela projektet,” säger Arne Bjorseth Nilsen.

Billy Øksendal håller med Arne Bjorseth Nilsen. Då byggnaden färdigställdes enligt ägarens tidsram är den ett lyckat projekt ur kundens synvinkel.

”Enligt mig är Ruukkis främsta styrka pålitlighet, noggrann leverans och kapacitet att leverera till stora projekt”, säger Arne Bjorseth Nilsen.

Trivselfaktor i området

I början av år 2017 var byggnaden fortfarande i ”inkörningsfasen”.

”Huset kommer att bli en populär mötesplats. Konserterna kommer att locka människor och konferenser och andra evenemang kommer att skapa liv i byggnaden och liva upp hela östra delen av centrum,” säger Billy Øksendal tillitsfullt.

”Vi har enbart fått positiv respons om byggnaden. Den har förbättrat imagen och intresset för stadsdelen.”

”Jag har hört mycket gott om byggnaden. Det finns aktiviteter och i praktiken har alla bostäderna sålts. För vårt byggföretag var projektet även en fin referens, en av de bästa,” tillägger Arne Bjorseth Nilsen.

Ruukkis leverans

Ruukki levererade huvudstålramen på totalt ca 650 ton, inklusive stora fackverk, balkar och pelare. Ruukki levererade även byggnadens design, verkstadsritningar och monteringsritningar.

Designarbetet utfördes av Sweco Finland. Hela projektet levererades nyckelfärdigt.

Q42 har en total golvyta på över 22 000 kvadratmeter som sträcker sig över sju till åtta våningsplan, varav två ligger under jord.

Detta innebar en väldigt utmanande och projektspecifik design, leverans och installation av fem stora stålfackverk. Det största vägde 57 ton och var 40 meter långt och nästan åtta meter högt. Då fackverken levererades och installerades som kompletta strukturer sparade kunden total byggtid och pengar.

Konstruktionen startade i oktober år 2014 och avslutades under år 2016.