Building Envelope nyheter

Unik fuktspärr på Ruukki sandwichpaneler

Nu lanseras Ruukki® Rain Protect ett väderskydd på Ruukkis väggpaneler som förhindrar att isoleringen blir fuktig innan panelerna monteras. Denna unika innovation är den enda i sitt slag.första och 
 
Ruukki® Rain Protect är ett helt nytt och unikt väderskydd som fästs på panelens ovansida i samband med tillverk¬ning. Skyddet avlägsnas enkelt för hand under montering¬en och hanteras som brännbart material.
 
Mänskliga faktorn, väderförhållanden och bristfälligt skydd på bygget kan som vi vet leda till att panelerna inte hålls torra under installationsfasen. Detta kan i sin tur leda till dyrt och tidskrävande extra arbete och fördröja byggprojektet. Med Ruukki® Rain Protect behövs inga separata regnskydd för paneler på bygget. 

– Behovet kommer från kunderna då väderskydd för paneler ibland kan saknas under monteringen. Börjar det då plötsligt att regna eller snöa riskerar panelerna att bli blöta. Ruukkis innovation underlättar även montörernas arbete och skapar trygghet för byggherrar och byggfirmor, som kan vara säkra på att alla väggpaneler som monte¬ras är torra. Det säger Martin Flodihn, Business Director, Ruukki Construction. 

Lösningen Ruukki® Rain Protect ingår i Ruukkis strategi att ständigt förbättra sina produkter – i detta fall för en fuktsäker byggprocess.