Building Envelope nyheter

Ägarlägenhetsfastigheten Ulven Terrasse i Oslo använde koppar för att stärka sin identitet

Ägarlägenhetsfastigheten Ulven Terrasse ligger i Oslo-distriktet Ulven, ungefär 3 kilometer nordost om stadens centrum. Fastigheten stod färdig i början av 1980-talet och består av fem byggnader med 215 lägenheter.

Strängare energiprestandakrav resulterade i ett moderniseringsprojekt av husen, med bl.a. tjockare isolering, byte av fasadbeklädnad och fönster samt renovering av balkongerna. När gårdsplanerna blev färdiga i slutet av 2019 avslutades det nästan 2 år långa projektet.

Identitet i harmoni med omgivningen

I ägarlägenhetsfastighetens gamla fasader användes bleka stålplåtar, gula och röda träytor och betong. Fasaderna såg långa ut och betraktades som ointressanta och röriga.

”Inledningsvis övervägde vi att tvätta och måla den ursprungliga träbeklädnaden, men det skulle kunna göra det svårt att lägga till isolering”, säger Ulf Christensen, som är projektutvecklingschef hos Selvaag Prosjekt, företaget som genomförde projektet.

Med designen ville man skapa en stark identitet för ägarlägenheterna som baserades på områdets historia och omgivningar samt dess framtida utveckling. Arkitektkontoret LÉVA Urban Design var ansvarig för designen i samarbete med entreprenören och invånarna.

Koppar, tegel och trä användes i den renoverade fasaden och nu utgör byggnaderna en harmonisk enhet med naturen i omgivningarna och andra tegelklädda byggnader i området.

Ruukki levererade de speciella kopparlamellerna samt detaljerad design och installation i samarbete med arkitekten och företaget som utför projektet.

Bostadsyta

De renoverade fasaderna framhäver ingångarna, det krävs mindre material än förut och den vertikala grupperingen bröts upp. De fem olika byggnaderna fick ett mer dämpat utseende och de blev en integrerad helhet, vilket var målet.

Beklädnadsalternativen omfattade färgbelagt stål, zink och koppar. Arkitekten Cecilie Austerå säger att kopparfasaden inte var en stark kandidat i början, men efter ett par planeringsrundor stod det klart att det var koppar som bäst uppfyllde kriterierna för fasaderna.

”Det viktigaste var att se området som en helhet och inte som enskilda byggnader. Vi skapade ett integrerat resultat, med fridfulla fasadytor och material som är både livfulla och naturliga.”

Koppar kommer till liv när ljuset återspeglas på dess yta på olika sätt beroende på tidpunkten på dagen – även de olika färgnyanserna lever i takt med säsongerna.

”De tre lamellstorlekarna som användes i väggarna gav också extra vitalitet och individualitet. Planen var att skapa en fasad med vertikal känsla som åskådaren skulle kunna uppleva. Nu leker solskenet och snön på fasadens yta,” beskriver Cecilie Austerå.

Starkt koncept till mållinjen

Under projektet med Ulven Terrasse lärde sig Cecilie Austerå hur design- och konstruktionsprocessen fortskrider. I synnerhet hur etapper måste komma i rätt ordning så att jobbet inte går över styr.

”Vad resultatet beträffar var det avgörande för oss att ha ett koncept och en vision som var starka från första början. Det vägledde våra val och förändringarna som gjordes under projektet.”

Idag glänser Ulven Terrasse oavsett om det är mulet eller soligt. Även om en kopparfasad inte hör till det billigaste på marknaden togs detta beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv.

”Vi skapade långvariga fasader som nu säkerligen kommer att fungera i hundra år framöver. Inte bara det, en kopparfasad är också billig att underhålla”, noterar Ulf Christensen på Selvaag Prosjekt, det ansvariga byggföretaget.

Enligt Inger Sandset, som är ordförande för ägarlägenheterna, tycker invånarna att renoveringen är en positiv förändring som ökade sammanhållningen.

”Invånarna är verkligen nöjda. Även de som kommer hit på besök eller i jobbet imponeras av det de ser. För många är detta en upplevelse och jag tycker det blev ännu bättre än jag hade föreställt mig det”, säger Inger Sandset.

Arkitekt Cecilie Austerå är nöjd med resultatet eftersom LÉVA Urban Design lyckades ge Ulven Terrasse ett nytt utseende och en ny identitet.

”Överlag var detta projekt en positiv upplevelse, även om det var annorlunda. Vi har fått positiv feedback från kunden också. Den bästa belöningen i detta arbete är nöjda kunder”, säger arkitekten Cecilie Austerå.