Building Envelope nyheter

Gyllene affärsbyggnad i harmoni med omgivningen

Intill motorvägen mellan Stockholm och Göteborg, cirka 4 kilometer öster om Eskilstuna står en ny byggnad med fönster på södergaveln och en gyllene färg klar. En färg som får byggnaden att verkligen skilja sig från mängden.

Byggnaden har ritats av arkitekt Elin Pantzare och ägs av fastighetsinvesteringsbolaget Frost. Byggnadsarbetet inleddes i september 2018 och lokalerna togs i bruk i maj 2019.

Kontorsbyggnaden på drygt 1 000 kvadratmeter inrymmer affärslokaler för fem företag samt en bostad.

Enligt Lukas Frost från Frost – Fastighets & Markentreprenad är alla lokaler redan uthyrda.

På bottenplan finns snart en butik, ett snickeri, en bogseringsfirma och garage samt en bostad, som hyrs för tillfälligt bruk. På byggnadens övervåning finns öppna kontorslokaler.

 

Färg i samklang med naturen

Ruukki levererade byggnadens sandwichpaneler och arkitekt Elin Pantzare valde panelernas gyllene färg. Enligt Pantzare ger panelerna byggnaden ett nästan vänligt utseende som inte stör betraktaren.

”Byggnaden ändrar faktiskt färg beroende på hur solen skiner. Förra hösten märkte jag att byggnaden smälte in i naturens färger, med dess omgivande gula gräsfält och bruna blad. Även gruset på marken är i samma färg”, berättar Elin Pantzare.

Affärsbyggnaden har byggts på en tomt utanför detaljplaneområdet, och tidigare stod där ett bostadshus. Tomtstorleken ställde krav på byggnadens storlek. Byggnaden håller en proportionerlig skala och stör inte omgivningen. Grannskapet har inte heller klagat på nybygget eller ansett det vara problematisk.

 

Effektivt byggande syns i entreprenörens plånbok

Affärsbyggnaden erbjuder utmärkta lokaler för småföretagare, som påverkas avsevärt av hyreskostnader, särskilt i början av affärsverksamheten.

”När vi bygger nytt bör byggnaden vara konkurrenskraftig, vilket förstås återspeglar sig i hyrorna. Vårt mål var att få byggnaden snabbt färdig; tidtabellen påverkar också byggnadens pris och på så sätt hyrorna. Energieffektiviteten som vi får genom panelerna påverkar också kostnaderna för byggnadens användningstid”, säger Lukas Frost som har kundernas framtid i åtanke.

Ruukki Life-energipanelerna höjer byggnadens energieffektivitet. Vid tillverkningen av panelerna används återvinningsmaterial, mineralullen som används för isolering är nästan helt och hållet gjord av återvunnet glas.

”Även miljöhänsyn låg till grund för valet av Ruukkis paneler. Energieffektivitet var ett av byggnadens centrala mål”, tillägger Elin Pantzare.

Byggnadens gyllene färg och intressant placerade fönster på byggnadens södergavel fastnar i minnet, även hos förare i snabbt förbipasserande bilar.

”Färgen ger en viss värdighet och folk lägger märke till byggnaden. Redan nu har vi fått positiv respons, innan vi ens har tagit byggnaden i bruk”, säger Pantzare nöjt.