Building Envelope nyheter

Flera stora svenska projektkontrakt för Ruukki

Ruukki har flera betydande pågående projekt i Sverige. Samtliga leveranser omfattar projektering, tillverkning och installation av stålstommar.

”Ruukki är en erfaren samarbetspartner vid byggnation av industri-, logistik-, och lageranläggningar samt byggnader för detaljhandel. Våra kunder värdesätter vår förmåga att hantera både projektering och installation. Ruukki kan serva sina kunder snabbt, även vid stora projekt”, säger Business director Esko Vattulainen, som ansvarar för Ruukkis projektverksamhet i Norden.

Enligt Esko Vattulainen inverkar de pågående projekten även positivt på produktionen i Finland, där de temporära permitteringarna på fabrikerna i Peräseinäjoki och Ylivieska i huvudsak nu har avslutats. Dessa fabriker utgör båda en viktig del i projektverksamheten.

Några av Ruukkis stora pågående projekt i Sverige

Several-major-projects-in-Ruukki’s-order-book-in-Sweden-Elektroskandia

Omfattande leverans till Elektroskandia logistikcenter i Örebro

Elektroskandia bygger ett nytt logistikcenter för sina elektronikkomponenter och hushållsmaskiner i Örebro. Den nya byggnaden kommer att ersätta det gamla logistikcentret och har en total våningsyta på 50 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär sex fotbollsplaner.

Ruukki projekterar, tillverkar, levererar och installerar stålstommen samt byggnadens bärande takplåt och väggarnas sandwichpanelerna. Ruukkis leverans omfattar förutom de egentillverkade stålkomponenterna även prefabbetongelement bestående av  håldäck, sockel och väggar . Utöver detta ingår fönster och brandskydd av stålkonstruktionernai Ruukkis åtagande.

Stålkonstruktionerna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Peräseinäjoki och Ylivieska i Finland samt i Oborniki i Polen. Den bärande takplåten och sandwichpanelerna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Vimpeli och Alajärvi i Finland. Monteringsfasen inleddes i mars och beräknas vara klar under augusti 2016.

Värdet på Ruukkis leverans är cirka 7 miljoner euro.

Several-major-projects-in-Ruukki’s-order-book-in-Sweden-PAC

Ruukki levererar till PAC logistikcenter i Örebro

Ruukki deltar i byggprojektet av ett nytt logistikcenter för förpackningsmaterialtillverkaren PAC i Örebro. Ruukkis entreprenad omfattar projektering, tillverkning och installation av stålstomme, bärande takplåt, sandwichpaneler samt prefabbetong. Ruukkis projekt omfattar även brandskydd av stålkonstruktionerna. Det nya logistikcentret har en total våningsyta på 25 000 kvadratmeter.

Stålkonstruktionerna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Peräseinäjoki och Ylivieska i Finland och i Oborniki i Polen. Den bärande takplåten och sandwichpanelerna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Vimpeli och Alajärvi i Finland.

Monteringen av stommen inleddes i februari 2016 och kommer att färdigställas under maj 2016. Byggherre är Västerstaden och Ruukkis kund är NCC. Värdet på Ruukkis leverans är cirka 2,5 miljoner euro.

Ruukki levererade stålstommen till Skånemejeriers flervåningslager

Ruukki valdes till stomentreprenör till Skånemejeriers flervåningslager. Skånemejerier är Sveriges tredje största tillverkare av mejeriprodukter. Byggnaden kommer att användas som lager för mejeriprodukter och färdigställas samt tas i bruk under slutet av 2016. Totalentreprenör för byggnadsprojektet i Malmö är byggbolaget Skanska.

Ruukki ansvarade i detta projekt för projektering, tillverkning, leverans och installation av stålstomme, bärande takplåt, väggsandwichpaneler, prefabbetongelement samt en del andra komponenter. Ruukki har gedigen erfarenhet av att bygga lagerlokaler i flera våningar

Stålstommen och komponenterna tillverkades på Ruukkis anläggningar i Finland. Stålstommen tillverkades i huvudsak i Ylivieska, den bärande takplåten i Vimpeli och sandwichpanelerna i Alajärvi. Finland ansvarade även projektering och projektledning.

Monteringen av stommen till den 30 meter höga byggnaden inleddes i februari och kommer att färdigställas under maj 2016. Värdet på Ruukkis leverans är cirka 1,5 miljoner euro.

Ytterligare information

Esko Vattulainen
Business director, Ruukki Construction
esko.vattulainen@ruukki.com
Tfn +358 500 488 364

Magnus Thelm
Business Area Manager, Ruukki Construction
magnus.l.thelm@ruukki.com
Tfn +46 70 983 3412