Building Envelope nyheter

Karaktär och uttryck med bilder

Satsningar på byggnadsfasader ökar uppskattningen för ett område. Det anser arkitekt Lennart Jonasson, som ritat Fleminghallen i Flemingsberg i Huddinge kommun. Flemingsberg ligger ca 20 kilometer söderut från Stockholm. Fleminghallen stod färdig i slutet av 2017 och hyser en ICA Maxi-stormarknad på bottenplan samt Flemingsbergs sportcenter och ett lägenhetshotell på övre plan.

På Fleminghallens fasad har man använt Ruukki Expression-produkter i form av energibesparande väggpaneler och bilder som fästs på panelernas yta.

En satsning på byggnadernas utseende påverkar folk på många olika sätt. I behagliga miljöer minskar till exempel vandalism och klotter betydligt.

”Satsningen återspeglar även en uppskattning för byggnadens användare”, fortsätter Jonasson.

Bredvid Fleminghallen har man byggt ett hotell och framför detta finns ett torg. Utvecklingen av området fortsätter fortfarande och platsen håller på att utvecklas till en ny stadskärna i Flemingsberg.

 

Inspiration från bildkollage

Utan djupare eftertanke kunde man tycka att bilder med sportmotiv vore bästa möjliga bildtema för fasaden på ett sportcentrum. De kunde emellertid lätt tolkas som produktreklam.

”Jag valde ett motiv som betraktarna själva kan tolka på sitt egna sätt. Inspirationen kommer från olika bilder och målningar, som vi använt element ifrån”, säger Lennart Jonasson.

Om ornamenten och bilderna skulle föreställa föremål, människor, växter eller andra direkt tolkningsbara objekt vore fasaden mer kortlivad. Betraktarna skulle tröttna snabbare på den.

”Fasaden ger byggnaden karaktär och skapar stämning omkring sig. Intresset för byggnaden växer när betraktaren inte är helt säker på vad bilderna föreställer”, säger Lennart Jonasson.

 

Något helt nytt

Fleminghallens byggherre och huvudentreprenör är Skanska. Till de arkitektoniska kraven hörde, utöver tekniska krav såsom täthet och ljudisoleringsförmåga, att ge byggnaden ett unikt uttryck.

”Till en början var alternativet en silvergrå fasad, men det skulle ha varit ett alldeles för anonymt”, konstaterar Lennart Jonasson.

För Skanskas projektchef Daniel Bendelin utgjorde Fleminghallen första kontakten med Ruukki Expression. För installationen anlitades ett erfaret installationsföretag och arbetet förlöpte väl.

”Den faktiska installationen av panelerna kräver inga specialåtgärder eller färdigheter jämfört med vanliga paneler. Att få panelerna med de olika motiven att anlända i rätt ordning för installation krävde däremot särskild noggrannhet i logistiken”, berättar Daniel Bendelin.

Bendelin har fått höra en mångfald av både positiv och negativ respons om motiven. Det är bra att bilderna väcker känslor.

”Jag tycker dylika bilder och motiv erbjuder ett bra tillfälle att med hjälp av arkitektur skapa något spännande och annorlunda på en annars relativt enkel yta, konstaterar Daniel Bendelin.

 

Karaktär och identitet för området

Med bilder får byggnader karaktär och uttryck. Särskilt i industrimiljöer där byggnaderna ofta liknar varandra.

Lennart Jonasson påminner att man noga måste fundera på var man använder bilder och hurdana bilder man använder, så att inte omgivningen blir rörig. Då man reglerar stadsbilden med stadsplanering är den första byggherren som använder bilder en vägvisare för områdets fortsatta planering.

”Bilderna och fasaderna blev fina. Fasaderna och att vi satsar på konst har gett mycket positiv respons. Till exempel har många som arbetat med projektet varit stolta över sitt jobb och tagit bilder av byggnaden och till och med hämtat dit sina familjer för att visa vad de åstadkommit på jobbet”, säger arkitekt Lennart Jonasson glatt.