Building Envelope nyheter

Neo Group litar på Ruukkis paneler

Neo Group producerar granulat av polyetylentereftalat (PET), råmaterialet till plast i till exempel flaskor för mineralvatten och läsk. Neo Group är ett litauiskt företag och äger ca 10 % av den europeiska PET-marknaden. Företaget siktar på att öka sin marknadsandel till 14 %, vilket kräver en ny produktionsanläggning.

En ny tillbyggnad ska byggas intill Neo Groups fabrik i litauiska Klaipeda vid Östersjöns kust. Tillbyggnaden kommer att göra det möjligt för Neo Group att öka produktionen med 50 % och kommer, när den är klar, att se precis likadan ut som den befintliga fabriken som byggdes 2007. Tillbyggnaden kommer också att använda samma teknik och tillverkningsprocess. 

Produktionsskydd

En ny 50 meter hög byggnad sticker ut i landskapet och syns tydligt från huvudvägen. Byggnadens väggar består av sandwichpaneler från Ruukki. Ruukki levererade paneler på totalt 9 000 kvadratmeter, vilket motsvarar storleken på en fotbollsplan.

Operative chefen för Neo Group Ruslanas Radajevas berättar att byggprojektets största utmaning var den snäva tidtabellen. Bygget på den tomma tomten påbörjades i maj 2016 och produktionsstarten är planerad till maj 2018.

”Byggnadens huvudfunktion är naturligtvis att öka produktionskapaciteten och att skydda processen och teknologin inuti. Vi behöver en byggnad som vi inte behöver oroa oss över. Vårt jobb är att hålla produktionen igång, inte att oroa oss och lägga tid på att fundera över byggnadens funktioner”, säger Ruslanas Radajevas.

Investeringen i verktygsmaskiner och teknologi för massproduktion är större än investeringen i byggandet av själva byggnaden. För kunden var det viktigast att man använde färdigproducerade paneler som snabbt kunde monteras på plats.

Endast det bästa till väggarna

Ruukki tillhandahöll både blå och grå sandwichpaneler med en specialbeläggning av typen Pural. Beläggningen lades till då byggnaden ligger vid kusten, där salthalten i luften är måttlig och den specialbelagda panelen är mer motståndskraftig i denna miljö. På grund av vindlasten från havet installerades dessutom två typer av paneler på byggnaden.

”Vi valde den bästa möjliga produkten. Ruukkis leverans gick bra – jag har inte fått någon negativ respons. Ifall något hade gått fel hade jag definitivt fått veta det”, säger Ruslanas Radajevas.

Produktionen i den nya fabriken kommer att starta i maj 2018 och fler tillbyggnader av fabriken därefter är inte planerade i nuläget. Ruslanas Radajevas säger att de, som alla andra företag, kommer att följa marknadssituationen och svara mot förändringar om så krävs.

Idag har Neo Group 180 anställda. Efter invigningen av den nya fabriken kommer antalet att öka till 200. Neo Group har kunder över hela Europa, men storkunderna finns i Litauen och Tyskland.

 

Ruukkis leverans

9 000 m2 sandwichpaneler + dimensionering som tjänst

Huvudentreprenör för projektet är AXIS Technologies.