Building Envelope nyheter

Ruukkis sandwichpaneler tillverkade i Oborniki Wlkp är nu FM-certifierade

På grund av allt strängare byggsäkerhetsnormer förväntar sig investerare idag mycket pålitliga lösningar för att säkerställa liv- och egendomsskydd. Tillverkare av byggmaterial är skyldiga att genomföra strängare produkttester och att uppgradera sina parametrar. Endast ett fåtal tillverkare av sandwichpaneler kan garantera högsta säkerhetsnivå, bekräftar amerikanska organisationen FM Approvals. Vi är stolta över att nu kunna informera om att Ruukkis sandwichpaneler med X-PIR och mineralullskärna tillverkade i Oborniki Wlkp. har beviljats global FM-certifiering.

Våra paneler certifierades i en process i flera steg. Efter en första auditering vid Ruukkis fabrik omfattade nästa steg komplexa tester av våra sandwichpanelers brandmotstånd och hållfasthet som utfördes i USA. I motsats till tester gjorda i enlighet med CE-normer som endast omfattar prover med små laboratoriedimensioner, utförs storskaliga brandsäkerhetstester för att utvärdera antändbarheten av en mantel i verkliga brandförhållanden. Testerna i FM Approvals laboratorier innebär att byggnader uppförda med sandwichpaneler får exponeras för simulering av verkliga faror som t.ex. brand och orkan. Syftet med utförda tester är att kontrollera den faktiska förmågan hos sandwichpanelpartitioner att klara dessa tuffa scenarier. Positiv prestanda i alla tester bekräftas av ett FM-certifikat för en given byggprodukt.

Ruukki fick ett mycket gott resultat i brand- och hållfasthetstesterna samt var mycket konkurrenskraftiga i förhållande till andra tillverkare av sandwichpaneler. Ett certifikat som erhölls baserat på normerna 4880 och 4881 tillåter användning av paneler både som interna partitioner (i väggar och tak) och som externa partitioner, i enlighet med FM Approvals krav.

Ruukkis paneler tilldelades bredaste möjliga tillämpningsområde, utan begränsningar för högsta tillåtna höjd på en byggnad. Därtill kan Ruukkis sandwichpaneler för ytterväggar till skillnad från konkurrerande lösningar ge längre spännvidd och tål åtföljande hög belastning av vindtryck och sug.

Ett certifikat gällande byggprodukter av FM Approvals är nödvändigt för att en investerare eller fastighetsägare ska kunna erhålla försäkring baserad på FM-normer. FM Approvals certifikat för produkter och tjänster delas ut av världens största amerikanska försäkringsbolag FM Global. Deras tillämpning bidrar i hög grad till att minimera förluster i form av förstörelse av byggnader och avbrott i affärsverksamheten. Giltigheten av ett FM-certifikat bedöms genom regelbunden auditering av produktionsanläggningar, vilket bekräftar upprätthållandet av kvalitetsstandarden.

Vi kommer snart att publicera FM-certifikatet och relevant information på våra webbplatser och i vårt marknadsföringsmaterial, samt utrusta paneler som omfattas av intyget med korrekta etiketter.

Kontakta Ruukkis försäljningsrepresentanter för ytterligare information.