Building Envelope nyheter

Tändstickan piggar upp före detta industriområde i Göteborg

Tändstickan 3 är ett tolvvåningshus med en sammanlagd kontorsyta på 12 500 kvm. Kontorshuset invigdes i början av 2019. Tillsammans med två andra, äldre, kontorsfastigheter bildar Tändstickan 3 ett arbetsplatskluster för ca 2500 människor i ett gammalt industriområde, mellan Göteborg och Mölndal. Fram till 1931 fanns här bland annat en tändsticksfabrik vilket förklarar namnet på byggnaden, Tändstickan. Kontorsbyggnaden ägs av fastighetsbolaget Kungsleden och har idag tre hyresgäster – ett konsultföretag, ett statligt ämbetsverk och en restaurang.

Ruukki har levererat fasadkassetter, Liberta 550, samt en skräddarsytt stöd- och fästsystem till byggnaden. Vissa av kassetterna är perforerade för att skapa ett mer levande uttryck.

-Vi har ont om kontorslokaler i Göteborg och det är det främsta skälet till att vi satsade på detta projekt, berättar Håkan Nässén som arbetar som teknisk förvaltare på Kungsleden.

-Vår utgångspunkt, när vi började planera byggandet av ”Tändstickan 3”, var att fastigheten skulle passa ihop med de två andra fastigheterna på tomtmarken för att de tillsammans skulle kunna bilda en någorlunda enhetlig helhet, säger Håkan.

Fastigheten är miljövänligt byggd och svarar väl upp emot de krav som ställs för LEED-certifiering på guldnivå. Skanska har varit både beställare och huvudentreprenör för projektet under byggnationen.

-Vi är mycket nöjda med byggnaden som fått positiv respons också från annat håll, bland annat från hyresgästerna. Kontorsfastigheterna har verkligen livat upp det gamla industriområdet, avslutar Håkan Nässén.

 

Relaterade produkter