Building Envelope nyheter

Ruukkis skalkonstruktion till Polens högsta lagerbyggnad

Amicas höglager i Wronki i Polen är 47 meter högt, vilket gör det till den högsta byggnaden av denna typ i Polen, och den högsta byggnaden i Europa inom vitvarusektorn. Denna imponerande byggnad konstruerades i samarbete med polska Ruukki som levererade sandwichpanelerna till väggarna. 

Byggprojektet tog ett drygt år att slutföra. Ett 6 097 m² stort höglager för Amicas vitvaror i Wronki byggdes och förstärktes av fundamentspålar med en total längd på 20 km. Det helautomatiska lagrets golvyta är 6 500 m² och det har plats för 26 000 pallar och 230 000 stora vitvaror.

Amica S.A. är Polens största vitvarutillverkare. Varumärket är också välkänt utomlands då produkterna säljs i fler än 50 länder över hela världen. De huvudsakliga exportmarknaderna är Tyskland, Storbritannien och Norden.

Byggnaden går inte att missa och av denna anledning var det viktigt för investeraren att se till att uttrycket och konstruktionen uppfyllde kraven från de strängaste standarderna. Ruukki-produkternas höga kvalitet och vår stora erfarenhet infriade till fullo kundens förväntningar. 

”Våra huvudsakliga beslutskriterier var kvalitet, slitstyrka, pålitlighet i projektarbetet och – självklart – prisvärdhet. När det gäller den här sortens byggnader kan vi inte experimentera med material utan måste välja beprövade och pålitliga produkter med den garanterade kvalitet och långsiktiga slitstyrka som krävs. Eventuella problem med skalet, till exempel korrosion, luftläckor, bristande vidhäftning mellan stålet och PIR-/ullkärnan, skulle vara mycket svåra att åtgärda på grund av byggnadens höjd och den ständigt pågående driften. Vi valde Ruukki på grund av det välkända varumärket, den beprövade kvaliteten som säkerställer långsiktigt fungerade konstruktioner, erfarenheten, den förstklassiga servicenivån, det korta leveransavståndet samt priset”, berättar Tomasz Machaj, Investment and Maintenance Director på Amica S.A.

Lokal tillgänglighet var ytterligare en fördel, men också en utmaning för Ruukki. Panelfabriken i Oborniki ligger bara 36 km från Amicas anläggning i Wronki. Många personer från Wronki arbetar på Ruukkis anläggning i Oborniki och vice versa – Amicas personal bor i Oborniki och pendlar till Wronki. Alla vill vara stolta över sina respektive företag och samarbetet dem emellan. Och detta märks verkligen! Marcin Remisz, produktionschef för polska Ruukki, som har bott i Wronki, kommenterar projektet:

”Jag är jätteglad över att vi var en del av denna moderna investering och kunde bidra till framgångarna. Lagret känns igen i trakten tack vare storleken, uttrycket och funktionen. Vi har alltid vetat att kunderna förväntar sig förstklassig kvalitet och hög leveransprecision av oss. Trots den stora ordervolymen gick allt smidigt och alla paneler tillverkades exakt efter behov. Än en gång visade vårt team att vi kan infria förväntningarna och jag vill tacka alla inblandade.”

Ruukki levererade på kort varsel 15 000 m² sandwichpaneler av två olika sorter, med PIR- och mineralullskärna, som installerades på samma fasad. Alla paneler tillverkades på Ruukkis anläggning i Oborniki. 

”Den stora fördelen med oss är att vi kan leverera en kombination av matchade paneler med PIR- och mineraullskärna. Panelens bredd och profil är identisk,” förklarar Eryk Podpora, regional säljchef för polska Ruukki, som ansvarade för samarbetet med kunden.

Byggnadens höjd skapade många konstruktionsrelaterade utmaningar som till exempel ökad vindlast och risk för stora deformationer, vilket var tvunget att hanteras på ritbordet. Men så många paneler blev det också viktigt att säkerställa enhetlighet i färgerna, särskilt eftersom det gällde svåra metallfärger. 

Ytskiktet var också en utmaning – på stora fasader blir även mycket små kvalitetsavvikelser synliga, och därför var toleransen extremt liten.

”Vi hade redan levererat sandwichpaneler till Amica och deras produktionsanläggning. Investeraren var mycket väl medveten om vad de kunde förvänta sig av oss. Vi bevisade också än en gång att höglager hör till våra specialkompetenser. Våra produkter har exempelvis använts i projekt som BASF:s höglager och en sockerfabrik i Środa Wlkp”, berättar Eryk Podpora.

Ett imponerande gråfärgat lager med en röd rand och den röda Amico-logotypen syns från långt håll. Det har definitivt förändrat det lokala landskapet. Det har också blivit något av ett skyltfönster för företaget – det ser fantastiskt ut, har en hög säkerhetsnivå och ingen miljöpåverkan i fråga om buller och föroreningar och detta är styrkor som Ruukki i hög grad har bidragit till.