Building Envelope nyheter

Ruukkis stålstomme används vid bostadsaktiebolaget Harkkos bygge på Kronobergsstranden i Helsingfors

 

En stålstomme som ger ägaren friheten att planera sin egen bostadsyta

Ruukki planerar, tillverkar och installerar en stålstomme för ett höghus som ska byggas på Kronbergsstranden i Helsingfors. Bostadsaktiebolaget Harkko har projekterat 53 höghus där varje bostadsägare får planera sin interiör efter egen smak. Byggnaden har ritats av arkitektur- och designbyrån Talli och byggbolaget EKE ansvarar för byggandet och försäljningen av husets bostäder.

Vid en så kallad lösning med råyta köper boende ett utrymme med ett visst antal kvadratmeter. Därefter kan hen själv besluta om antalet rum, placering av mellanväggar, ytmaterial, köksdesign och till och med antalet våningar i bostaden. Vid behov kan man slå ihop bostäder genom att avlägsna mellanväggar. Här fungerar stålstommen som bärande konstruktion.

Människor måste erbjudas unika boendealternativ och olika slags bostäder för olika livssituationer. Objekt av denna typ behöver byggas som alternativ till det nuvarande bostadsutbudet. Dessutom skapar projektet en naturlig gemenskap eftersom alla boende börjar bygga på sina hem samtidigt, berättar arkitekt Pia Ilonen.

Harkko är EKE:s femte höghus som bolaget bygger i form av en lösning med råyta, men det är det första som byggs med en stålstomme.

Stålbyggande är snabbare än övriga byggformer och gör det möjligt att ändra på lägenheterna efter behov. Stål möjliggör också att bygga höga lokaler. Eftersom bostäderna i Harkko har en takhöjd på fem meter kan de boende själva låta bygga en bostad i två våningar om de så önskar. 

Vi är stolta över projektet. Byggnaden är lika unik som stilig”, säger Pasi Heikkonen, teknisk direktör på byggbolaget EKE.

Bostadsaktiebolaget Harkko:s hus står färdiga år 2019 på adressen Skärgårdsflottsgatan 2 i Helsingfors. I framtiden kommer en snabbspårvagn att passera förbi och restiden till Helsingfors järnvägsstation kommer att vara cirka 15 minuter.