Building Envelope nyheter

Roxtec värdesätter aktivt och öppet samarbete

Roxtec är ett företag som grundades 1990 med säte i Karlskrona. Företaget tillverkar tätningar för kabel- och rörgenomföringar. Roxtec har verksamhet i 80 länder och sysselsätter cirka 750 människor.

Roxtecs tätningar används för genomföringar som ska skydda såväl människor som egendom. Genomföringarna kan vara hela enheter med en eller flera ledningar, eller kablar som går igenom en vägg eller annan yta. Sådana användningsområden finns bland annat på fartyg och oljeplattformar samt i kraftverk, tåg och industribyggnader.

Uppskattar långsiktiga relationer

Roxtec tillverkar cirka 10 miljoner tätningsmoduler om året. Utöver tillverkning av tätningsmoduler sammanställer företaget även genomföringar för kundernas behov vid användning, där tätningssystemet omfattar andra komponenter, till exempel stagbrickor från Ruukki.

”Vi har valt våra underleverantörer så att vi kan arbeta långsiktigt. Naturligtvis spelar priset en stor roll vid våra inköp, men det är inte det enda kriteriet”, konstaterar Helene Wahnström, strategisk inköpare på Roxtec.

Även personkemin fungerar

Ruukki och Roxtec träffades på Elmia-mässan i Jönköping för över 25 år sedan och sedan dess har Ruukki tillverkat stagbrickor för Roxtecs genomföringar. Stagbrickor används för genomföringar med flera kablar eller ledningar som har egna tätningsmoduler. I varje ände på brickorna finns en profilerad tröskel som förhindrar att modulerna förskjuts när trycket varierar. Roxtec tar årligen emot cirka 2,5 miljoner sådana brickor som beroende på användningssyfte profileras av stål, rostfritt stål eller aluminium.

”Min föregångare upplevde att Ruukki aktivt ville stödja oss i utvecklingen och tillverkningen av våra produkter. Bra personrelationer var också viktiga i valet av underleverantör”, motiverar Helene Wahnström valet av Ruukki.

Framåt tillsammans

Helene Wahnström har arbetat i sju år som inköpare och berömmer samarbetet med Ruukki.

”Jag tycker att det bästa i samarbetet med Ruukki är att de tar initiativ och är aktiva, oberoende av ärendet. Det kan gälla både produkter och annat som påverkar verksamheten, till exempel logistiken. Det uppskattar jag”, säger hon.

Helene Wahnström betonar betydelsen av ett öppet och ärligt samarbete, även i situationer där idéer inte kan genomföras.

Roxtec och Ruukki har det gemensamt att båda satsar på kvalitet, men även på service och flexibilitet. Helene Wahnström har konstaterat att Ruukki har en flexibel produktion och att basproduktionen inte blir långsammare ens i situationer där man samtidigt håller på att tillverka någon specialprodukt för Roxtec.

”Styrkorna är flexibel service och anpassningsbar produktion. Ruukki har sådan kompetens som vi kan utnyttja i våra egna produkter. Samarbetet med Ruukki ger säkerhet.”