Building Envelope nyheter

Ruukki undertecknade vision om att minska koldioxidutsläppen inom byggindustrin

Ruukki Construction stöder World Green Building Councils vision om en helt koldioxidneutral byggindustri senast 2050. En uppmaning till hela byggindustrin om att stödja denna vision, är en del av de evenemang som ägde rum runt om i världen under World Green Building Week mellan den 23 och 29 september. 

Byggnader har större potential att minska koldioxidutsläppen än trafik och globalt står byggnader för ungefär 39 % av alla energirelaterade koldioxidutsläpp. Ungefär cirka 30 % av den här andelen kommer från tillverkning av byggmaterial samt byggarbeten och 70 % från användningen av byggnaden, t.ex. uppvärmning.

I rapporten från WGBC ligger fokus på att fastställa koldioxidneutraliteten för hela byggnadens livscykel, från produktionen av råmaterial till användningsfasen och slutligen även rivningen av byggnaden samt återanvändning och återvinning av byggnadskomponenterna. Ruukki har länge främjat ett livscykelbaserat tillvägagångssätt. En liten investering i produktkvalitet kan avsevärt minska energiförbrukningen under användningsfasen, förlänga serviceintervallen eller förbättra återanvändningen av komponenter eller möjligheten att återvinna material.

Ruukki har ett stort engagemang för nya, miljövänliga innovationer i framtiden och många av Ruukki Constructions aktiviteter syftar till ett koldioxidneutralt samhälle.
 

Råmaterial och tillverkning

Cirka 20–30 % av Ruukkis moderbolag SSAB:s råmaterial är återvunnet stål. SSAB:s ambitiösa mål är att sluta med kolbaserad stålproduktion och ersätta den med en vätebaserad process senast 2045. Syftet är att minska koldioxidutsläppen med 25 % senast 2025 och utesluta dem helt senast 2045.

Användning av återvunnet material är avgörande i Ruukkis slutprodukter. Till exempel är mer än 70 % av det material som används i glasullsisolering till sandwichpaneler återvunnet.

Miljömedvetenheten har även utökats till att omfatta beläggningar. I tillverkningen av GreenCoat-beläggningar till Ruukkis tak och fasader har en avsevärd andel fossilt bränsle ersatts med rapsolja. Högkvalitativa beläggningar används för att tillverka produkter med längre livslängd, säkerställa deras prestanda vid föränderliga villkor och möjliggöra återanvändning av produkterna.
 

Transport

På Ruukki Construction har frakten av byggprodukterna utformats för att vara effektiv. Det här innebär att fordon körs fullastade och att de på återresan tar med sig råmaterial tillbaka till fabriken. Det här minskar antalet resor, begränsar körsträckorna och ökar effektiviteten.

Stålprodukter kan transporteras effektivare än andra liknande produkter, vilket ger minskade koldioxidutsläpp. Som exempel kan vi ta en villa med en takyta på 150 kvadratmeter. Plåttak väger omkring 5 kg per kvadratmeter, medan motsvarande tegeltak väger 40 kg per kvadratmeter. En lastbil med en kapacitet på 20 ton kan transportera plåttak till ungefär 27 villor. Som jämförelse skulle det krävas cirka 8 lastbilar för att transportera taktegel till 27 likadana hus.
 

Energieffektivitet

Vad gäller byggprodukter har Ruukkis sandwichpaneler inte bara oerhört isolerande egenskaper, utan de ger hela byggnader fantastiskt god lufttäthet, vilket leder till kostnadsbesparingar både när det kommer till uppvärmning och kylning. Sandwichpaneler används vanligen i större industri- och logistikbyggnader där de kan ge avsevärt minskade utsläpp.

Solcellslösningar som är integrerade i en byggnads fasad kan också generera lite av den energi som används i byggnaden och på så sätt minska dess koldioxidavtryck under användningsfasen.
 

Återanvändning och återvinning

Även produkter med lång livslängd måste till slut kasseras. Förutom lång livslängd ligger fokus inom forskning och utveckling på återanvändning av produkter och återvinning av råmaterial när en byggnad ska rivas. Ståldelar kan alltid återvinnas till 100 %.