Building Envelope nyheter

Ruukkis genom tiderna största fasadbeställning för renoveringsobjekt

Ruukkis fasadprofiler har valts som nya fasader för ett logistikcentrum i Vanda, Finland. I de två byggnaderna som ägs av fastighetsinvesteringsbolaget NREP används 8 200 kvadratmeter fasadprofil. Leveransen är den största beställningen på fasader till renoveringsobjekt som Ruukki någonsin har fått. Ruukki ansvarar också för monteringen av leveransen.

Två av fastighetsinvesteringsbolaget NREP:s fastigheter, byggda 1982 och 1990, har söndervittrade och smutsiga fasader som nu ersätts med Ruukkis Venice S10-fasadprofiler. Byggnadernas sammanlagda yta är på mer än 22 500 kvadratmeter.

”Med saneringen vill vi åstadkomma en fräsch, enhetlig och byggnadstekniskt fungerande helhet. Det gamla skalsystemet medförde stora utmaningar i fråga om planering och genomförande. Nu förvandlas konstruktionen från att vara en utmaning till att innebära en fördel, säger Petri Ahola, ledande expert på byggnadsteknologi och hållbar utveckling på NREP.

Byggnaderna är belägna i företagsområdet Aviapolis som ligger invid Helsingfors-Vanda flygplats och saneringen har planerats av arkitekt Marjut Aramo från Arkkitehtiruutu Oy. Målet är att sanera betongelementfasaderna kostnadseffektivt och att de blir representativa och smälter in i området. Belysning används som en visuell effekt och båda fastigheterna har sina egna effektfärger. Fasaderna av stål och aluminium är rödbruna och turkosblå.

"Med Design Venice S10-fasadprofiler får vi en kostnadseffektiv, högklassig fasad och dessutom en snabb tidsplan. Med fasaden skapas ett intryck av en slät yta, men utan att det bildas reflexioner på denna yta. Profilerna ger också den gamla fasaden väderskydd, de är lätta att fästa i konstruktionen och de fungerar väl fukttekniskt eftersom det blir en luftspalt som ventilerar bakom dem. Det fanns också många alternativa effektfärger", motiverar arkitekt Marjut Aramo valet av Ruukkis produkter.

”Ruukki är en pålitlig samarbetspartner som har en produkt av god kvalitet och en färgvärld som passar till objektet. Kartläggnings- och anbudsskedet av projektet har genomförts utmärkt och de har ett mycket kundorienterat och innovativt sätt att närma sig hela projektet. Helhetsprissättningen var också konkurrenskraftig”, säger Petri Ahola om anledningen till valet av Ruukkis fasadsystem.

För saneringsprojektet ansvarar Finestcon Oy. Fasadmonteringen inleddes i juli 2018 och enligt planen ska arbetet slutföras före mitten av december 2018.