Building Envelope blog posts

Hållbarhet över generationer

Nu för tiden tittar byggentreprenörer och konstruktörer i allt högre grad efter byggprodukter med låga koldioxidavtryck.

Detta är en bra strategi. Men vi ska alltid titta på hela byggproduktens livscykelprestanda, och säkerställa att den passar ihop med byggnaden och bidrar till dess prestanda.

I det perfekta fallet ska produktionen av byggprodukten kräva små resurser och ha ett litet koldioxidavtryck. I användningsfasen ska produkten ha långt liv och vara lätt att underhålla. Produkten ska göra det enkelt att modifiera byggnaden, och byggprodukten ska göra att byggnaden använder så lite extern energi som möjligt och på så vis minska användningsfasens koldioxidavtryck.

Även om vi planerar byggnader för 50 till 100 år framåt ska vi ändå beakta framtida generationer och ta ansvar för slutet av byggnadsproduktens liv. Produkterna ska vara lätta att demontera och återvinna – eller återanvända om byggnaden demonteras före slutet av produktens tekniska livslängd. Allt material ska användas som råmaterial för att producera nya produkter och undvika deponi.

De hållbarhetskriterier som beskrivs ovan uppfylls på ett bra sätt med Ruukki® Life Energy-paneler. Vårt energipanelkoncept ger bättre lufttäthet och lägre energiåtgång för byggnaden, utan någon påverkan på produktens egen klimatpåverkan jämfört med standardpaneler. Ruukki® Life-panelernas isolering består till mer än 70 % av återvunnet glas, vilket har låg påverkan på miljön. I kombination med slitstarka beläggningar gör detta våra paneler miljövänliga och de har konstruerats för att hålla i decennier.

Sandwichelement är mycket lätta att montera och demontera vilket möjliggör byggnadsmodifikationer. Stål är ett värdefullt material som kan återvinnas effektivt vid slutet av produktens livslängd. Det går också att använda isoleringen som råmaterial vid nya isoleringar eller andra produkter där mineralfraktioner kan användas.  

Vilken perfekt hållbar byggnadslösning!

Jyrki Kesti

Technology Director

Ruukki Construction