Building Envelope blog posts

Kreativitetens kraft

Vi träffade Snøhettas seniorarkitekt Eli Synnevåg på företagets huvudkontor i Oslo för att prata om de viktigaste utmaningarna för arkitektbranschen i dag och i morgon. Och hur lockar en av världens ledande arkitektfirmor fram kreativiteten på organisationsnivå?

Vilka verktyg eller metoder använder Snøhetta för att främja kreativiteten i organisationen? Hur viktig är en öppen samtalskultur och personal som har roligt på jobbet för företagets framgångar? Snøhettas seniorarkitekt Eli Synnevåg diskuterar frågor kring hög kreativitet med ett helhetsperspektiv.