Tillverkning och montage av broar och stålkonstruktioner

Tillverkning och montage av broar och stålkonstruktioner

Ruukkis stora produktionskapacitet och specialkompetens inom montering av stålkonstruktioner kommer till stor nytta för kunden även då kunden själv har konstruktionsansvaret.

När kunden har erforderlig kompetens att utföra produktionshandlingar och optimera konstruktionen med hänsyn till fabrikstillverkning och montage producerar vi broar och andra stålkonstruktioner direkt utifrån kundens tillverkningsritningar.

Tjänster i lösningen

frame-and-envelope-optimization2

Tillverkning

Våra byggkomponenter produceras industriellt, anpassade till de specifika tekniska och lokala krav som gäller byggprojektet. Mått noggranna komponenter reducerar arbete på byggplatsen. Arbetet blir effektivt även i komplexa byggprojekt.

På våra fabriker arbetar mycket kunniga yrkesmänniskor som svetsare, montörer, målare mm. I tillägg har vi ett mycket strikt kvalitetssystem som säkerställer arbetssäkerhet, kvalitet och effektivitet i produktionen.

Läs mer om våra stomproduktionsanläggningar
Läs mer om certifikat och intyg

frame-and-envelope-optimization1

Montering

Våra kunniga projektledare, montageledare och montörer arbetar i nära samarbete med byggledningen. Med lång erfarenhet från de nordiska länderna samt Östeuropa utförs arbetet professionellt och i tid.

Vi fokuserar speciellt på att planera arbetet i förhand och utföra montaget med mycket säkra arbetsmetoder.

Byggtiden förkortas och byggkostnaden minskar med god planering och samordning.

För kunden minskar behovet för samordning och arbete på byggplatsen effektiseras särskilt i de projekt där vi i tillägg till stålkonstruktionerna även monterar och betong samt vägg och tak.

Produkter i lösningen

Flervåningsbyggnader

Användning av prefabricerade stomkomponenter förkortat byggtiden och effektiviserar arbetet på byggplatsen.

Olika typer av stålpelare, -balkar och samverkanskomponenter finns för att fylla de olika krav och behov som finns i projekten. För att nå långa fria spännvidder och tunna bjälklag i flervåningsbyggnader används ofta svetsade WQ- och UWQ-balkar. Detta ger en minskad volym på byggnaden och samtidigt en bra flexibilitet för lokalerna.

Unika stålstommar

Ruukki har ledande specialkomptens inom stålbyggnad som gör det möjligt att förverkliga unika och spektakulära stålbyggnader. Vare sig det gäller stora idrottsarenor, industri- eller kulturbyggnader kan vi med stål uppfylla de mest utmanande arkitektoniska och tekniska kraven.

Referenser

Friends Arena

Tillverkning, leverans och montage av takkonstruktion samt takelementen på ca 25 000 kvm

Kilden performing arts centre

Kontakta oss