Stomentreprenader med projektering

Stomentreprenader med projektering

Stomentreprenederna innehåller projektering, leverans och montage av bärande stomme av stål och betong. En optimerad helhet som ger kunder mervärde och förenklar byggprocessen.

Den långa erfarenheten som stål- och stomentreprenör har gett oss en stark kunskap i hur man genomför ett lyckat byggprojekt. Med våra egna konstruktörer och projektledare kan vi hjälpa våra kunder att finna bästa lösningar såväl i projektutvecklingsskedet som i utförande ut på byggplatsen.

Med stöd av 4D BIM-modellering följer vi upp projektet i projekteringen, materialinköp och komponenttillverkning samt vidare under monteringen på byggplatsen. Den noggranna uppföljningen av hela produktionsprocessen gör att vi snabbt kan reagera på avvikelser och ändringsbehov. Våra kunder får full kontroll över byggprocessen då de tydligt ser var vi är i de olika delarna av produktionsprocessen.

Tjänster i lösningen

Project-development

Projektutveckling

Genom nära samarbete med fastighetsutvecklare, konstruktörer och entreprenörer skapas mer kundvärde redan i det tidiga skedet i projektet.

Med kundens krav och förväntningar som utgångspunkt bidrar vår expertis inom projektering, tillverkning och montage till att skapa ett pålitligt underlag för planering och kostnadskalkylering samt vidare produktionsprojektering. Som medlem i projektgruppen redan i förstudie fasen kan vi ge en djup insikt i byggkonstruktionen och i kostnader för alternativa lösningar samt inverkan på fastighetens framtida drift.

Vi skapar förutsättningar att välja material och lösningar anpassade till en effektiv industriell byggprocess också med hänsyn till önskad hållbarhetsklassning.

Design

Projektering

Våra mycket specialiserade konstruktörer med stor erfarenhet av såväl kommersiella byggnader som industri- och logistikbyggnader arbetar i ett nära samarbete med kunden, arkitekten och andra konsulter.

Med den senaste designmjukvaran optimeras konstruktionerna med hänsyn till fabrikstillverkning samt transport och montage på byggplatsen. Specialkompetens om produktionsprocesserna sparar både tid och kostnader samt säkerställer arbetssäkerheten i byggprojektet.

BIM-main-picture

Building Information Modelling, (BIM)

För att styra och leda våra byggprojekt använder vi BIM genom hela processen från projektutvecklingsfasen vidare till produktion i fabrik och montering på byggplatsen. Virtuell modellering i 4D ger ett kostnadseffektivt och bra slutresultat med hög kvalitet. Vi kan följa upp färdigställandegraden av varje enskild komponent genom hela byggprocessen.

Informationen i datamodellen kan delas med Arkitekt och andra projekterare och entreprenörer i projektgruppen för att samarbeta effektivt.

Avgörande kundfördelar med BIM

  • Förbättrad arbetssäkerhet tack vare simulerad montageordning
  • Snabb visualisering av designidéer och ändringar för att hitta den optimala lösningen
  • Omsorgsfull planering i förväg minimerar störningar och säkerställer smidigt arbete på byggplatsen
  • Transparent projektuppföljning och bättre kommunikation
  • Projektets framdrift kan följas i realtid
  • Projekt håller tidplan och budget
frame-and-envelope-optimization2

Tillverkning

Våra byggkomponenter produceras industriellt, anpassade till de specifika tekniska och lokala krav som gäller byggprojektet. Mått noggranna komponenter reducerar arbete på byggplatsen. Arbetet blir effektivt även i komplexa byggprojekt.

På våra fabriker arbetar mycket kunniga yrkesmänniskor som svetsare, montörer, målare mm. I tillägg har vi ett mycket strikt kvalitetssystem som säkerställer arbetssäkerhet, kvalitet och effektivitet i produktionen.

Läs mer om våra stomproduktionsanläggningar
Läs mer om certifikat och intyg

frame-and-envelope-optimization1

Montering

Våra kunniga projektledare, montageledare och montörer arbetar i nära samarbete med byggledningen. Med lång erfarenhet från de nordiska länderna samt Östeuropa utförs arbetet professionellt och i tid.

Vi fokuserar speciellt på att planera arbetet i förhand och utföra montaget med mycket säkra arbetsmetoder.

Byggtiden förkortas och byggkostnaden minskar med god planering och samordning.

För kunden minskar behovet för samordning och arbete på byggplatsen effektiseras särskilt i de projekt där vi i tillägg till stålkonstruktionerna även monterar och betong samt vägg och tak.

Produkter i lösningen

Flervåningsbyggnader

Användning av prefabricerade stomkomponenter förkortat byggtiden och effektiviserar arbetet på byggplatsen.

Olika typer av stålpelare, -balkar och samverkanskomponenter finns för att fylla de olika krav och behov som finns i projekten. För att nå långa fria spännvidder och tunna bjälklag i flervåningsbyggnader används ofta svetsade WQ- och UWQ-balkar. Detta ger en minskad volym på byggnaden och samtidigt en bra flexibilitet för lokalerna.

Envåningsbyggnader

I byggnader där det krävs långa fria spännvidder är fackverkskonstruktionerna mycket kostnadseffektiva. Fackverskonstruktionen ger också en bra flexibilitet för rördragningar i taket då de enkelt passerar mellan diagonalerna i fackverket.

Ruukki utnyttjar i en våningsbyggnaderna olika typer av fackverks- och ramverkslösningar i sina konstruktioner ofta utförda med rörprofiler.

Referenser

DnB NOR huvudkontoret

Det nya huvudkontoret för finans gruppen DnB NOR i centrala Oslo, har ett exceptionell utseende med en fasad i olika terrasser och påminner om bi celler.

Kontakta oss